مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):سازمان هاي امروزي به راحتي كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود را از ساير سازمانها كشورهاي ديگر تامين مي كنند و تنها منبعي كه به سهولت در شكل ايده آل آن قابل مبادله نيست نيروي انساني است به طوري كه مي توان گفت مهمترين سرمايه رقابتي يك كشور نيروي انساني كارآمد و با استاندارد است (فیلستد ،2004).

در جريان سالهاي اخير روساي كارگزيني و روان شناسان مشاور، بيش از پيش به منظور ارزيابي بعضي ویژگیهای شخصيتی  داوطلب در لحظه حساس استخدام، روش هاي كاملا دقيق و رضايت بخشي را الزامي اعلام كرده اند. تحقيقات هونت و بروو درباره هزاران كارگر موسسات مختلف نشان ميدهد كه عوامل شخصيت بيش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسيار زيادي به عنوان عامل اخراج و شكست و عدم موفقيت، ترفيع و پيشرفت دخالت مي­كنند. اين مطالعات به اخراج كارگران به دليلي غير از دليل فقدان توليد مربوط مي­شود.

با توجه به شخصيت افراد مي توان فرايند استخدام، انتقال و ارتقاي آنها را بهتر كرد. از آنجا كه ويژگي هاي شخصيتي افراد به عنوان عواملي براي تعيين رفتار آنان عمل مي­كنند. ميتوان با شناسايي اين ويژگي ها براي پيش بيني رفتار چارچوبي به دست آورد. آگاهي از شخصيت افراد مي­تواند به مديريت سازمان كمك كند تا افراد واجد شرايط را در پست هاي مختلف سازمان بگمارد كه اين كار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جايي كاركنان كاهش و رضايت شغلي آنان افزايش يابد(رابینز،1384).

هر شغل داراي ويژگي هايي منحصر به فرد است مثلا آيا اين شغل نياز مند کار فکري است يا جسمي ، محيط شلوغ دارد يا خلوت، کار به تنهايي انجام مي­شود يا با گروه، نحوه نظارت چگونه است و بسياري از مسائل ديگر؛ در مقابل افراد هم داراي ويژگي هاي شخصيتي خود هستند، دوست دارند به تنهايي در گروه کار کنند. شخصيت، مجموعه اي از ويژگي­هاي رواني است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد و بر رفتار و تفکر وي اثر گذار است. يا به عبارت دقيق تر شخصيت افراد تركيبي از ويژگي هاي رواني است كه ما براي مشخص كردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به كار مي­بريم (رابینز،1384).
از سویی دیگر، تعهد سازماني  يكي ازمسائل مهم انگيزشي است كه بر اساس آن فرد به شدت هويت خود را در سازمان مي­گيرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن در مي­آميزد و از عضويت در آن لذت مي­برد. تعهد سازماني يعني درجه همانند سازي روان شناختي و يا چسبيدگي به سازماني که ما براي آن کار مي­کنيم. تعهد سازماني داراي اجزاء زير است :قبول ارزش ها و اهداف سازمان، تمايل تلاش براي سازمان  و دارا بودن ميل قوي براي پيوسته ماندن به سازمان (داولی و همکاران،2005).دلايل بسيار زيادي وجود دارد از اينکه چرا يک سازمان بايستي سطح تعهد سازماني اعضايش را افزايش دهد (فیلستد،2004)
دانلود:مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *