پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران(2011)

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند

پرسشنامه استاندارد ارزش ويژه برند توسط نام و همکاران در سال  2011 ساخته شد. پرسشنامه دارای 20 سوال در 5 بعد(کیفیت فیزیکی محصول، رفتار کارکنان، تناسب با خودپنداره ایده آل، هویت برند، تناسب با سبک زندگی) می باشد.طیف لیکرت به دست امده84/. می باشد.

مولفه‌هاي پرسشنامه:

موضوع ارزش برند،‌به عنوان يكي از موضوعات مهم براي مديران بازاريابي در دهه 1990 بوده است. اندازه گيري و مديريت ارزش برند نيز موضوعي است كه به طور مداوم در ادبيات بازاريابي مطرح شده است(كيم و كيم، 2005). همچون ديگر دارايي‌هاي غيرملموس، ارزش ويژه برند نيز مي‌تواند به ابزاري قدرتمند در بازار رقابتي تبديل گردد(ژو و چن، 2010).

برای مطالعه:ارزش ویژه برند چیست؟

ارزش ويژه برند شامل دارايي‌هاي مالي و عوامل مرتبط با آن است. ارزش برند را مي توان به عنوان ارزشي كه به محصول اضافه مي‌شود يا ارزش ادراك شده از محصول در ذهن مشتري در نظر گرفت.

آكر، ارزش برند را شامل ابعاد آگاهي از برند، كيفيت ادراك‌شده، تداعي برند، وفاداري به برند، و ديگر دارايي‌هاي برند(چون حقوق معنوي و كانال‌هاي توزيع و نظاير آن) بيان كردند.

ارزش ویژه‌ی برند:

ارزش ویژه‌ي برند، مجموع صفات اختصاصي برند است كه گاهي تحت عنوان سرمايه معروفيت  نيز از آن نام برده مي‌شود. يک محصول يا خدمت با ارزش ویژه‌ي برند بالا، از يک مزيت رقابتي بهره‌مند مي‌شود که گاهي اوقات باعث افزايش قيمت محصول يا خدمت مي‌شود )یو و همکاران ، 2012).

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه         سوالات
کیفیت فیزیکی محصول 1-4
رفتار کارکنان 5 تا 8
تناسب با خودپنداره ایده آل 9 تا 12
هویت برند 13 تا 16
تناسب با سبک زندگی 17 تا 20

دانلود :پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران(2011)

محصولات مکمل:

مبانی نظری برند(بخش اول)

مبانی نظری برند(بخش دوم)

مبانی نظری و پیشینه شخصیت برند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *