مبانی نظری چرخه زندگی سازمان(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری چرخه زندگی سازمان

مبانی نظری چرخه زندگی سازمان(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری چرخه زندگی سازمان(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):چرخه زندگی سازمان یکی از مفاهیمی است که می­توان با استفاده از آن در باره رشد و تغییر سازمان اندیشید. مقصود از چرخه زندگی سازمان این است که سازمان روزی به وجود می آید، رشد می­کند و سر انجام از بین می­رود.

این مراحل به صورت طبیعی دارای ترتیب خاصی هستند و مسیر طبیعی مشخصی را طی می­کنند(دفت 1998). اما میلر و فریسن معتقدند، بر خلاف آنچه که تئوری ها بیان می­کند همه سازمان ها لزوما تمامی مراحل یک چرخه عمر را طی نمی­کنند( میلر و فریسن به نقل از فخیمی 1379).

برای پی بردن به این نکته که سازمان در کدام مرحله از زندگی خود به سر می­برد، بزرگی یا کوچک بودن سازمان نمی­تواند معیار مناسبی باشد. چه بسا سازمان هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند ولی هنوز در مرحله های ابتدایی عمر خود به سر می­برند و بالعکس سازمان هایی دیده می­شوند که با وجود کوچکی خود ممکن است مراحل پایانی عمر خود را طی می­کنند( سیلولا، 2008).

 از طرفی طول عمر فیزیکی سازمان نیز نمی­تواند دلیل رشد و پیری سازمان تلقی شود، شرکت هایی با عمر طولانی وجود دارند که پیر یا جوان محسوب می­شوند(ادیزس 1997).

مورخان و دانشگاهیان مشاهده کرده اند که سازمان، مانند موجودات زنده، دارای چرخه زندگی است. آنها متولد می شوند (تاسیس شده و یا شکل می گیرند)، رشد می­کنند و توسعه می­یابند، آنها به بلوغ می­رسند، شروع به کاهش اندازه (افول) می­کنند و پیر می­شوند و در نهایت، در بسیاری از موارد می میرند. مطالعه چرخه عمر سازمانی (OLC) در مدل های مختلف پیش بینی نتایج مختلفی را در بر داشته است(داوری،1381).

این مدل ها، که موضوع تعداد قابل توجهی بحث دانشگاهی شده اند، به مطالعه رشد و توسعه سازمانی مرتبط هستند. سازمان ها در هر مرحله از چرخه زندگی همان مقدار که وابسته به عوامل داخلی هستند به عوامل و شرایط محیطی نیز وابسته اند. ما کاملا از ظهور و سقوط سازمان ها و صنایع آگاه هستیم. محصولات نیز چرخه زندگی هستند، این حقیقتی است که از مدتها پیش توسط کارشناسان بازاریابی و فروش به رسمیت شناخته شده است.

دانش آموزان مرتبط با این موضوع در بیشتر قسمت ها موافقند که الگوهای قابل پیش بینی در هنگام مشاهده طول عمر یک سازمان کسب و کار دیده می­شود. این الگو را می­توان بر اساس مراحل دسته بندی کرد، این مراحل اغلب تحت عنوان مراحل توسعه مشخص شده است. این مراحل توسعه تمایل دارند به صورت پی در پی، به عنوان یک پیشرفت سلسله مراتبی است که به راحتی نمی­توان آن را به شکل اول در بیاوری رخ می­دهد، و شامل طیف گسترده ای از فعالیت های سازمانی و ساختار است. تعداد مراحل چرخه عمر مشخص شده توسط هر محقق خاص با یافته های دیگر محققان با توجه به تفاوت تحصیلی آنها متفاوت می­باشد. برخی از تحلیلگران مشخص مراحل مختلف چرخه عمر سازمانی به 10 قسمت تفکیک کرده اند، در حالی که دیگران معتقدند که چرخه عمر شامل سه مرحله است. با این حال اکثر مدل ها، معتقدند چرخه عمر سازمانی متشکل از چهار یا پنج مرحله است که می توان به سادگی آها را با عنوان راه اندازی، رشد، بلوغ، افول و مرگ (یا احیا) خلاصه کرد(علیزاده و همکاران،1381).

برای خرید این محصول:

دانلود:مبانی نظری چرخه زندگی سازمان(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *