پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی سبز

پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی سبز

پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی سبز توسط محقق در سال 1396 مطالعه شرکت لبنی ساخته شد.برگرفته شده از مدل صحت و همکاران در سال 1391 می باشد. پرسشنامه دارای 31 سوال در 8 بعد(وجهه اجتماعی ،گرایش به محیط زیست،تجربه محصولات سبز، مسئولیت های زیست محیطی،  پشتیبانی از محیط زیست)می باشد و  با هدف شناسایی استراتژی بازاریابی سبز طراحی شده است.طیف لیکرت به دست امده پرسشنامه 74/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی سبز را به عنوان مطالعه و بررسی جنبه‌های مثبت و منفی فعالیت‌های بازاریابی در آلودگی، تهی سازی (کاهش) انرژی و کاهش منابع انرژی تعریف می‌کند(کومار و همکاران،2015). این تعریف سه جز کلیدی را در خود دارد:

آن یک زیر مجموعه از کل فعالیت بازاریابی هست، هم تأثیرات مثبت و هم منفی فعالیت‌ها بررسی می‌کند و یک طیف کوچکی از موضوع محیطی مورد بررسی هست. نوع انسان خواسته‌های نا محدود دارد و منابع در روی زمین محدود هست بازاریابی سبز به اینکه چطور فعالیت‌های بازاریابی به استفاده از این منابع محدود، همچنین ارضای نیاز مصرف کنندگان، هم شخصی و هم صنعتی و دستیابی به اهداف سازمانی نگاه می‌کند.

مفهوم بازاریابی سبز یک فرایند تجاری است که نگرانی مصرف کننده‌ها را با حفظ و نگهداری محیط طبیعی در نظر می‌گیرد. بازاریابی سبز که قبلاً و اساساً براساس موقعیت زیست محیطی بود به موضوعات زیست محیطی بود به موضوعات پایدارتر در تلاش‌های بازاریابی تغییر می‌یابد و تمرکز اصلی در موقعیت محیطی و اقتصادی – اجتماعی است. با این حال، بازار سبز به عنوان بخشی از بخش‌های بازار درباره سبز بودن مصرف کننده تعیین می‌شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  استراتژی بازاریابی سبز نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 23گویه ای پرسشنامة استراتژی بازاریابی سبز می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

  سوالات

محصول سبز

1-4

قیمت سبز

5-8

ترفیع سبز

9 – 12
طراحی سبز

13- 16

کاهش ضایعات

17-20
ائتلاف سبز

21-24

فعالیت اجتماعی

25-27
فعالیت زیست ‌محیطی

28 -31

دانلود:پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *