مبانی نظری خلاقیت(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری خلاقیت(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری خلاقیت(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):خلاقيت زيباترين و شگفت انگيزترين خصيصة انسان است. غنا، پويايي و بقاي هر فرهنگ و تمدني به خلاقيت مردمان آن بستگي دارد و اين واقعيت را تاريخ بارها به اثبات رسانده است. اكنون در آغاز هزاره سوم به جرات مي توان گفت خلاقيت همان چيزي است كه زندگي مدرن بشر متمدن را از زندگي ابتدايي انسان نخستين جدا مي كند. اگر اكنون در شروع قرن بيست و يكم مشاهده مي كنيم كه در قسمتي از دنيا، انسانهايي روياي دست يابي به كرات دور دست و سكونت در فضا را به واقعيتي عيني بدل كرده اند، براي لحظه ايي بينديشيم كه در همين لحظه در گوشه هاي ديگري از دنيا، انسانهاي ديگري نيز زندگي مي كنند كه شيوة زيستن آنها همانند بشر هزاران سال پيش است، به راز خلاقيت، اين موهبت منحصر به فرد انسان پي خواهيم برد.

در طول تاريخ حيات انسان، تمايل ذاتي او به تغيير و ابداع از يك سو و رويارويي با تنگناها و نيازهاي روز افزون زندگي از سوي ديگر، به تدريج او را با نيروي خلاق درونش آشنا و مانوس گردانيد؛ نيروي پويا و مولد كه زندگي وي را به سرعت به سوي توسعه و تكامل به حركت در آورد و سر منشاء ابداعات و اختراعات او گرديد.

مشاهده نوآوري ها و اختراعات ارزشمند و حيات بخش نوابغ و دانشمندان در قرن حاضر سبب شد جوامع به تدريج به عظمت و ارزش تفكر خلاق انسان و نقش آن در پيشرفت علوم و فناوري و توسعه فرهنگ پي ببرند. به اين ترتيب تلاش براي كشف ماهيت خلاقيت و راز پرورش آن آغاز شد.

در دهة 1950، غرب شاهد شكل گيري يك موج علمي با هدف شناخت و پرورش خلاقيت بود و از همان زمان اولين مطالعات و تحقيقات بنيادي و هدف دار در مورد خلاقيت آغاز گرديد، امروزه اين موج با گذشت نيم قرن از حركت آن از درياي بيكران خلاقيت، دستاوردهايي گران به ساحل دانش هديه كرده است. البته   علي رغم تحقيقات و مطالعات فراوان روانشناسان و متخصصان در طول اين مدت،‌ هنوز هم ماهيت واقعي خلاقيت انسان به طور كامل شناخته نشده است و آنچه تاكنون به دست آمده نيز توأم با برخي اختلاف نظرها  مي باشد. اما در عين حال همين دستاوردها و نتايج حاصله از پژوهش هاي خلاقيت در دنيا، اكنون پشتوانه ايي براي طرح ريزي روش ها و برنامه هايي در جهت پرورش اين توانايي در افراد گرديده است(سليماني، 1381).

تعريف خلاقيت

خلاقيت همواره مفهومي اسرارآميز، وسيع و بسيار پيچيده بوده است. خلاقيت را شايد بتوان برترين سطح يادگيري بشر، بالاترين توانمندي تفكر و محصول نهايي ذهن و انديشه انسان دانست. اما صرف نظر از اين باور قديمي كه خلاقيت را ناشي از نيرويي اسطوره ايي و ماورايي مي پنداشت، در قلمرو علم روانشناسي و رفتارشناسي جديد نيز به دليل ابهام و پيچيدگي ماهيت خلاقيت، ميان روان شناسان و پژوهشگران ذهن و روان در تعريف و تبيين آن اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. بر اين اساس تاكنون تعريف جامع و كاملي كه بتواند همه ابعاد و جنبه هاي آن را دربرگيرد، ارائه نشده است(سليماني، 1381).

دانلود و خرید 
مبانی نظری خلاقیت(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

محصولات مکمل:
ادبیات نظری خلاقیت سازمانی

پرسشنامه استاندارد خلاقیت و نوآوری در سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *