پرسشنامه استاندارد بهبود برند(1392)

پرسشنامه استاندارد بهبود برند(1392)

پرسشنامه استاندارد بهبود برند(نشان تجاری) توسط محقق در سال 1392 ساخته شد. برگرفته شده از مدل صحت و همکاران در سال 1391 می باشد. پرسشنامه دارای 4 سوال در 1 بعد باشد و  با هدف ارزیابی بهبود نشان تجاری طراحی شده است.طیف لیکرت به دست امده پرسشنامه 79/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازار گرایی منعکس‌کننده جنبه‌های رفتاری فرهنگ و به عنوان رفتار و منابع نامشهود منجر به تولید دانش در نظر گرفته می‌شود و باعث ایجاد مزیت نسبی می‌شود. سازمان‌های بازار گرا که به پیگیری و پاسخ به نیازهای مشتری و تنظیمات در جهت ایجاد ارزش بهتر قدم بر می‌دارند موفق تر از سازمان‌های دیگرند.

برند سازی داخلی باهدف رسیدن به تراز دلخواه و با ترویج برند سازی داخلی در داخل سازمان از طریق عمل بازاریابی داخل است. این نیاز نه تنها کارکنان بازاریابی بلکه شامل کسانی که در زمینه منابع انسانی فعالیت دارند نیز می‌شوند.

نشان تجاری شرکت، نیاز به هماهنگی فعالیت‌های برند سازی داخلی، به منظور ارتقاء خود و شناسایی کارکنان، تعهد و وفاداری به برند سازی داخلی دارد.

بازار گرایی تا حدی از فرهنگ نوآورانه سازمان مشتق شده است و مشخص شد فرهنگ سازمان بیشتر تحت تأثیر عملکرد سازمان است تا بازار گرایی.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بهبود نشان تجاری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 4گویه ای پرسشنامة بهبود نشان تجاری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

      سوالات

بهبود نشان تجاری

1-4

دانلود:
پرسشنامه استاندارد بهبود برند(1392)

محصولات مکمل:
پرسشنامه استاندارد قدرت اجتماعی برند حاجیلو(1394)

چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)

مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر ارتقای برند(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه برند شرکتی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *