ادبیات و مبانی نظری رهبری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

ادبیات و مبانی نظری رهبری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

ادبیات و مبانی نظری رهبری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):رهبري در بين صاحبنظران مديريت و دانشجويان اين رشته هميشه بعنوان يك اصطلاح چالش برانگيز در نظر گرفته شده است. بر اساس مطالعه 10سال تحقيق رهبري بوسيله محققان برتر در حوزه مديريت، هك و هالينگر  (1998) به اين نتيجه رسيدند كه گرايش آشكاري به سوي افزايش دانش و ايجاد دانش در خصوص رهبري سازمان و اثرات آن وجود داشته است. آنها همچنين پيشنهاد نمودند كه مطالعه رهبري سازمان بايد بر گرفته از نظام متفاوت فلسفي و روش شناسي باشد(به نقل از نرگسیان،1389).

رهبری چیست؟

با توجه به تحقيقات فراوان در خصوص رهبري، ما هنوز شاهد ابهام و عدم تعريف مفاهيم و تئوريها در حوزه رهبري مي باشيم. برنز  (1978) با بررسی كلمه مفهوم رهبري بيان مي­كند 130 تعريف از مفهوم رهبري در ادبيات تحقيقي وجود دارد( برنز 1978، به نقل از احمدی،1392).

علي رغم همه گزارشات و تحقيقات انجام شده در حوزه رهبري، هنوز يك تعريف مورد توافق از رهبري وجود ندارد. تعاريف رهبري تقريبا به اندازة مطالعة آن توسط محققان مختلف  متعددمي­باشد(بوش ،2006).

تعریف رهبری

رهبری توانایی نفوذ در گروه برای رسیدن به اهداف است. اگر منبع نفوذ شخصی باشد، فرد به عنوان رهبر تلقی می­شود ( رابینز ، 1386).

رهبری، قدرت جذب افراد و تأثیر و نفوذ در آنها آنچنان که افراد (پیروان) برای دست یابی به هدف ها و نیاز های خود بطور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین بپذیرند (ژو ،2017).

بوش و کلمن (1384) پس از ارائه تعاریف مختلف از رهبري نتيجه گيري مي­كنند كه رهبري فرايند تاثيرگذاري رهبر(نظير؛ عملكرد شناختي،عاطفي، رفتاري رهبران در سطوح مختلف فردي، گروهي و سازماني) بر افراد يا گروهها ذي نفع است. بنابراين افرادي كه داراي بيشترين نفوذ در ديگران مي­باشند، مي­توانند نقش رهبري را در سازمان ايفا نمايند. آن فرد بعنوان رهبر قلمداد شده و ديگران در سازمان زيردستان مي­باشند (عباسیان،1390).

 سیر تحول مفهوم رهبری

تقریباً پیش از سال 1950 میلادی تاکنون نظریه های رهبری، فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است. ادبیات رهبری علی رغم گستردگی اش، غالباً متناقض، گیج کننده و فاقد پیوستگی است. مستندات( برایمن ، 1996 به نقل از چوپانی،1390) در مورد چهار مرحله تاریخی نظریه رهبری، نشان دهنده تغییر مفاهیم رهبری به شکل زیر است:

  1. نظریه های صفاتی (مربوط به شناسایی صفات رهبر)
  2. نظریه های رفتاری ( مربوط به شناسایی سبک های رفتاری رهبران)
  3. نظریه های وابستگی (احتمالی) (تمرکز بر متناسب کردن سبک های رفتاری با عوامل موقعیتی)
  4. “نظریه های نوین رهبری” (تمرکز بر بیان چشم اندازها)( های و هدکینسون،2006، به نقل از چوپانی۱۳۹۰٬ ).

 تئوريهاي رهبري در تلاش هستند تا نقش رهبران را در تاثير گذاري بر ديگران، آشكار كنند و رابطه بين رهبري و اثربخشي سازماني را شرح دهند. تئورهاي رهبري نشان دهنده ديدگاه مطالعات انجام شده در خصوص كليه عوامل مرتبط با رهبري در سازمان هستند(میرکمالی، 1392). که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

دانلود:ادبیات و مبانی نظری رهبری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه سبک رهبری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *