پرسشنامه استاندارد نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين (1393)

پرسشنامه استاندارد نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين (1393)

پرسشنامه استاندارد نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين توسط محقق در سال 93 طراحی شده است و دارای 28 سوال در 5 بعد(آشکار بودن موجودی، شفافیت اطلاعات، مدیریت زنجیره تامین، عملکرد مالی، عملکرد بازار)می باشد.هدف از طراحی ارزیابی نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين می باشد.الفای کرونباخ به دست امده82/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت زنجیره تامین :

 طبق تعریف انجمن زنجیره ی تامین جهانی این واژه به مفهوم يكپارچه‌سازي فرآيندهاي كليدي كسب و كار از كاربر نهايي گرفته تا تأمين كننده اصلي است كه وظیفه­ی تأمين محصولات، خدمات و اطلاعاتي را كه باعث ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و ذينفعان سازمان مي‌شوند، بر عهده دارد(کاظم زاده و مطلبي،1387).

زنجیره تأمین:

با توجه به نظر “کریستوفر” شبکه‌ای از سازمان‌های بالادستی تا پایین دستی است که در فرایند‌ها و فعالیت‌های مختلفی درگیر هستند که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش می‌کنند(مرداني،1380).

عملکرد سازمان:

معیاری برای اندازه­گیری خروجی و اثربخشی سازمان می­باشد و قابل اندازه گیری است. عوامل متعددی روی این آیتم تاثیر گذار می­باشند که از آن جمله می­توان موارد زیر را برشمرد: محیط کسب و کار، قوانین و مقررات، زمینه های مالی و ساختار سازمانی در هر کشور(سپاهیان،1392).

عملکرد مالی :

عملکرد مالی نشان دهنده سودها، درآمدها و بازده سرمایه گذاری و بازده فروش سازمان می­باشد(مارتین  و همکاران، به نقل از سجادي،1381)

عملکرد بازار:

منظور از عملکرد بازار بهبود موقعیت سازمان در بازار (سهم بازار) و بهبود ادراک مشتریان از سازمان و محصولات آن و نیز افزایش وفاداری می­باشد(همان منبع)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 28گویه ای پرسشنامة نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه      سوالات
آشکار بودن موجودی 1-3
شفافیت اطلاعات 4-6
مدیریت زنجیره تامین 7-14
عملکرد مالی 15-20
عملکرد بازار 21-28

دانلود:پرسشنامه استاندارد نقش لجستيك الكترونيك در مديريت زنجيره تامين (1393)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *