موفقیت بدون ریسک

موفقیت بدون ریسک

 

خلاصه کتاب موفقیت بدون ریسک نوشته چالزگیونز می باشد.و در مورد زندگی بدون ریست و راهای موفقیت مطالبی نوشته  شده.

جایی که هستید همان جاییست که هستید.دنیاشما و من ترکیبی است ازسه بخش:گذشته,حال,اینده.توجه داشتن به گذشته یا اینده شمارابه دردسر و زحمت خواهد انداخت و تاثیرشما را در زمان حال بی اثروبی نتیجه می کند.
برای طراحی وکنترل آینده به صورت موثر ابتدابایدگذشته رارها کنید. هرچه بیشتر روی گذشته تکیه کنید وساکن بمانید گذشته بیشتر آینده شمارابه کنترل خود درمی آورد وآن رامحدود می کند.برای کنترل زندگی می توانید بایک تخته سنگ تمیز شروع کنید.

به این معنی که کثافات وزباله های گذشته رادوربریزیدوتخته سنگی روی آن بگذارید،این یعنی آنچه رادرگذشته برای شما اتفاق افتاده چه دردوران کودکی ویادیروزی که به همین زودی گذشته وانچه را ازتجارب منفی برای شما اتفاق افتاده چه خرد وچه کلان همگی رابه فراموشی وبه سادگی بیانگارید.زیرا انها تجربه ی گذشته شما بودندوشما حتی می توانیدبا این احساس شروع کنید که تنها کسی هستید که تابه حال در چنین موقعیتی قرارگرفته است.

امامهم نیست که گذشته شماچه بوده ویاچه کشیده ایدویا چه زمینه ای داشته است.این گذشته می تواند گردابی ازاحساسات هیجان انگیز منفی که به سوی آینده کشیده شده به شمار آیدیا سکویی محکم از موقعیت های مستحکم وممتاز برای آینده باشدان هم برای به اتمام رساندن کارهایی که دنبال خود کشیده اید.
برای رسیدن به هر کجا که می خواهید بروید ابتدا پاهایتان رامحکم روی زمین بگذارید وهر کجا که هستید محکم قدم بر دارید.
اتمام رویاها واهداف مستلزم آگاهی وپذیرفتن این نکته است که کجا هستید،چه هستید وکه هستید.در زندگی برای جاودان ماندن حقایق بی چون وچرایی در روزگار وجود دارد.هر کجا که هستید جایی است که اکنون هستید،جایی خوب که مناسب است وباید بپذیرید که لااقل موقتّا همان جا باشید،بدون توجه به این که برای شما در دراز مدت یا کوتاه مدت چه اتفاقی افناده است.

با دادن این شانس یا موقعیت به گذشته که در کمین شماست این اجازه را ندهید که به سادگی وسنگینی بار اضافی به شما تحمیل کند.بپذیرید که دقیقا کجا هستید وجایگاه خودتان را قبول کنید.
به خودتان بگویید:من هر جا که هستم آنجاست که هستم.موضوع این نیست که خودتان را کجاو در چه نقطه ای از زندگی پیدا کرده اید بلکه مهم آن است که کوله بارعواطف و احساسات غم انگیز گذشته رابه زمین بیاندازید.وقتی این کار را می کنید هر عملی که انجام می دهید وهر تصمیمی که می گیرید انتخاب آگاهانه ی شما خواهد بود.به این که در گذشته کجا بوده اید تکیه نکنید.ببینید در زمان حال کجا هستید ودرآینده کجا می خواهید باشید.
کمبود ها و کوتاهی های گذشته را به عنوان علتی برای حرکت به کار گیرید نه برای بازماندن از حرکت یا عدم تحرک.
اگر کسب وکارتان زیان کرده ویا اگر شغل خودتان را از دست داده اید ودر عشق شکست خورده اید،یامقام پیشین خود را دیگر در اختیار ندارید،ازاشغال کردن ذهن خود به تکرار چیزهای ازدست رفته دوری کنید و راجع به آنچه که گذشته فکر نکنید.گذشته را رها کنید وبا زمان حال درامیزید.این انتخاب شماست ؛قربانی شدن یا پیروزی.قربانی شدن برای گذاشته یا پیروزی بر اینده.
ازدست دادن و ضررهارا به عنوان نشانه ای که سمبل شکست نیستند مورد استفاده قرار دهید.
برای اینکه موفقیت را تشخیص دهید اولین ضرورت تعریف کردن شکست است . عجز یا شکست ،امتناع کردن ازایجاد یک برنامه ریزی و تلاش به سوی به انجام رساندن آن بدون توجه به موانع است.آنچنان که مردم عقیده دارند شکست نتیجه فقدان استعداد ،پول،وقت یا سایر منابع نیست.

شکست به طور ساده امتناع از پی ریزی اهداف یا انگیزه ها در زندگی است و کوشش نکردن برای رسیدن و انجام دادن کاری بزرگ است. اگر با افرادی که نه هدفی دارند و نه انگیزه ای برای موفق شدن صحبت کنید در می یابید که زندگی آنها نه هیجانی دارد و نه مقصودی.انها احساس وا مانده ها یا شکست خورده ها را دارند.مهم نیست چند بار برای بالا رفتن از قله سقوط کرده اید مهم آنست که احتمالا بالاخره به قله ی کوه برسید.

این چند بار که بالا رفتید و دوباره حرکت کردید اهمیت دارد . سعی کردن یعنی عدم شناخت از جواب مثبت دادن،به کنار گذاشتن و دست کشیدن از کاری به جای اینکه برخیزید و حرکت کنید شکست وقتی اتفاق می افتد که برای نا توانی خود نسبت به موفق نشدن بهانه بیاورید.

سعی کردن چیزی مثل دروغ گفتن،دروغ به خودتان راجع به آنچه انجام میدهید.به جای کشیدن یا بهانه آوردن و گفتن سعی کردم از خودتان سوال کنید که انتخاب صحیح من کدام یک از این ها بوده است؟قدم بعدی من چیست؟سپس بهترین را انتخاب کنید و ادامه دهید.همه زندگی انتخاب است.اگر اجازه دهیدکه آن اتفاق بیفتد متوقف خواهید شد.سعی کردم چیزی نیست جزسنجاق کردن یک مدال تلقینی روحی برسینه خود برای درنگ وتاخیرداشتن درمسیر رسیدن به هدف.این را بپذیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *