پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان کینیر(1997)

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان کینیر(1997)

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان توسط کینیر در سال 1997 ساخته شده است و دارای 26 سوال در 1 وجه استو هدف ان بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می‌کنند.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مفهوم رفتار اخلاقیامروزه، سازمانها به صورت فزاینده ای خود را درگیر مسئله ای می بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع وشرایطی که باید یک بار دیگر کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است

موضوع اخلاق حرفه ای از همین تعامل سرچشمه می گیرد و ماهیت آن به چگونگی سامان دهی رفتار ارتباطی سازمان به عنوان شخصیتی حقوقی با محیط، بر می گردد..به تازگی پژوهشگران سازمانی، علاقه مند به هوش اخلاقی رهبری شده اند، زیرا می تواند مرز بین نوعدوستی و خود پرستی را خوب توصیف کند. پژوهشها نشان می دهند که رشد اخلاقی رهبران با رفتارهایی که از خود نشان می دهند، رابطه مستقیم دارد. به این معنی که رفتار رهبری چند بعدی است و رفتارهای مختلف رهبری، با سطوح مختلف رشد اخلاقی ارتباط دارد. نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان شناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار درجهت صحیح و درست تعریف می کند. هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز وصادقانه و حقوق شهروندی است. در دنیای امروزی، تنها رهبران با هوش اخلاقی بالا می توانند در سازمان، اعتماد وتعهد ایجاد کنند که مبنایی برای تجارت گسترده و درست است. تجارب مدیران تجاری در آمریکا، ژاپن و بسیاری از موسسات خصوصی و شرکتهای کارآفرینی، نشان داده است که رفتار اخلاقی تنها انجام درست کار نیست، بلکه انجام کار درست است. هم چنین پژوهشهای انجام شده در بیش از ۱۰۰ شرکت نشان داد که هوش اخلاقی تاثیر بسیار قوی بر عملکرد مالی سازمان دارد.

هوش اخلاقی، توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنهاست. رهبران با هوش اخلاقی بالا، کار درست را درست انجام می دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می زنند. دراین مقاله ابتدا در مورد فرهنگ که تاثیر بسزایی در رفتار کارکنان دارد بحث گردیده سپس اصول هوش اخلاقی در مدیریت بررسی شده، در نهایت مراحل آموز ش هوش اخلاقی به مدیران پیشنهاد می شود.

طرف حساب(مشتری) به سازمان یا فردی گفته می‌شود كه کالا یا خدمات دریافت می‌كند و به عبارت دیگر طرف حساب یا مشتری به خریدارکالا یا خدمات گفته می‌شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 26 گویه ای پرسشنامة رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

دانلود:
پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان کینیر(1997)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *