پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی توسط ناراسیمهان و همکاران در سال 2002 ساخته شده است و اقای بحری ان را را در پژوهش خود بومی سازی نمود دارای 8سوال در 1 بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 794/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملكرد، قابل اندازه‌گيري بوسيله عدد يا يك اصطلاح است.

– عملكرد، انجام دادن چيزي است با يك قصد و نيت خاص (مثلاً ايجاد ارزش).

– عملكرد، نتيجه يك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گيري ايجاد مي‌شود).

– توانايي انجام يك نتيجه يا قابليت ايجاد آن را عملكرد گويند (براي مثال، رضايت مشتري به نظر مي‌رسد معيار قابليت سازمان براي فروش آينده است).

– عملكرد، مقايسه نتايج با چند الگو يا مرجع انتخاب شده يا تحميل شده داخلي يا خارجي است.

عملكرد، نتايج مقايسه با انتظارات است.

– عملكرد در روانشناسي، آن چيزي است كه بروز داده مي‌شود.

– عملكرد در هنرهاي نمايشي، نمايشي است كه شامل ايفاي نقش يا اعمال و نتايج اعمال است.

– عملكرد، يك قضاوت توسط رقباست (مشكل اينجاست كه تعريف كنيم چه كسي قاضي است و بدانيم در چه شرايطي قضاوت صورت مي‌گيرد).

تعریف و مفهوم مدیریت عملکرد

تعاریف متعددی از مدیریت عملکرد شده است که در زیر به مواردی اشاره میشود:

مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی  و اثربخشی  صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد  بیشتر نسبت به کیفیت خدمات  منجر می شود.

با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد. مدیریت عملکرد باعث می شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نمایند. از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها افزایش مییابد. مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشیهای رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر می‌گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار می رود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  یکپارچگی عملکرد سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 8گویه ای پرسشنامة عملکرد سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
عملکرد سازمانی

1 تا 8

دانلود:

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

1 دیدگاه برای “پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

  1. اشتراک‌ها: پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان  توسط علی در سال 1393 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *