دانلود ترجمه مقاله تجمع چربی ها و کاهش کلسترول خون در ماکروفاژهای انسانی THP-1 – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

در بسیاری از فرآیندهای پاولوژیکی تنظیم زدایی می شود [۱۵،۲۰،۲۱]. به عنوان مثال، miR-212 در بافت های سرطان پروستات کاهش می یابد و به عنوان مهار کننده آنژیوژنز و پیری سلولی عمل می کند [۲۰]. این miR در کبد چرب غیر الکلی بیش از حد بیان می شود و پس از انجام ورزش در یک مدل مو کاهش می یابد ، این نشان دهنده ی پیامدهای آن در متابولیسم لیپیدی های کبدی است