موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت  آموزشی (2018-2019)

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت  آموزشی (2018-2019)

 • عوامل تعیین کننده سبک های رهبری از طریق ارتباط آنها با تفکر استراتژیک(مورد مطالعه…)
 • رابطه بین سبک رهبری و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نوآوری در خدمات آموزشی(مورد مطالعه…)
 • اندازه گیری سرویس نوآوری عملکرد از طریق فرهنگ تیمی و به اشتراک گذاری رفتار دانشی در خدمات (مورد مطالعه…)
 • بررسی الگوهای روابط بین اهداف پیشرفت معلمان، انگیزه و نیات درگیر شدن با کار، ترویج نوآوری آموزشی (مورد مطالعه…)
 • طراحی مدل تعدیل شده عدالت سازمانی برایسیستم آموزشی(مورد مطالعه…)
 • تاثیر اندازه مدرسه، ویژگی اصلی مدرسه، شیوه های مدیریت بر عملکرد بهره وری آموزشی(مورد مطالعه…)
 • تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر قصد ترک شغل(مورد مطالعه…)
 • بررسی تاثیر احساس توزیعی عدالت و رضایت شغلی برعملکرد سیستم ارزیابی(مورد مطالعه…)
 • بررسی تعهد شیوه های منابع انسانی بالا، رابطه اشتغال و عملکرد شغلی: آزمون یک مدل میانجیگری
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سازگاری کارمندان خط مقدم ، رضایت شغلی و عملکرد شغلی(مورد مطالعه…)
 • بررسی تاثیر تعهد شغلی، محیط کار، و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی(مورد مطالعه…)
 • نقش استفاده از فن آوری اطلاعات، یادگیری خودراهبر، تعامل دانشجو و عملکرد تحصیلی: بررسی روابط متقابل(مورد مطالعه…)
مدیریت خدمات بهداشت و درمان

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت خدمات بهداشت و درمان(2018-2019)

 1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره
 2. سنجش میزان رضایت بيماران بستری از خدمات هتلینگ بیمارستان های آموزشی- با استفاده از مدل QFD
 3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از تکنیک ahp
 4. بررسی رابطه سبک رهبری و سرمایه اجتماعی با  مدیریت دانش در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی
 5. بررسی رابطه هوش سازمانی و جو سازمانی  با یادگیری سازمانی در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی
 6. بررسي تاثیر سبك رهبري بر بلوغ سازماني با میانجیگری  جو سازمانی  در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی
 7. بررسی و تعیین تاثیر گذاری مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهادها) بر میزان اثر بخشی کارکنان با میانجیگری سبک مدیریت در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی
 8. بررسی تاثیر سبک های رهبری مدیران در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی بر عملکرد با میانجیگری مدیریت دانش
 9. بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش در تیم های کاری سازمانی  در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی
 1. رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران در بیمارستان / مراکز بهداشتی درمانی
مدیریت جهانگردی

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت جهانگردی(2018-2019)

 1. شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت جهانگردي ايران با استفاده از تکنیک دلفی فازی
 2. بررسی و تعیین تاثیر کارآفرینی در توسعه ی پایدار گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد برکارآفرینی سازمانی
 3. بررسی تاثیر اينترنت و موتورهاي جستجو بر صنعت توريست و گردشگري
 4. تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری تهران: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر
 5. عوامل مؤثر بر پذيرش و اجراي بازاريابي الكترونيكي در شركت‌هاي گردشگري تهران
 6. بررسي تأثير توسعه صنعت گردشگري روستايي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار
 7. بررسی و نقش فرهنگ مردم بر توسعه صنعت گردشگري مطالعه موردی :
 8. بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي در توسعه صنعت گردشگري  مطالعه موردی :
 9. بررسي و نقش گردشگري ورزشي بر توسعه صنعت گردشگري
 10. بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري بر توسعه روستاها مطالعه موردی :
 11. شناسایی و اولویت بندی شاخص هاي زيست محيطي مؤثر بر توسعه پايدار گردشگري

برای دریافت  موضوعات جدیدتر و کامل تر  با ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان با محقق

آقای شمس:

   09356462109
     09356462109

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *