موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت –گرایش  استراتژیک (2018-2019)

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت –گرایش  استراتژیک (2018-2019)

 • بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش (مطالعه موردی شرکت…)
 • بررسی رابطه ی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رضایت شغلی(مطالعه موردی سازمان…)
 • تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان برای مدیریت زنجیره تامین سبز(مطالعه موردی شرکت…)
 • بررسی تاثیر توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی (مطالعه موردی شرکت…)
 • بررسی اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت(مطالعه موردی شرکت…)
 • بررسی نقش رهبری و نوآوری بر استراتژی تمایز و عمل‌کرد کسب و کار(مطالعه موردی شرکت…)
تکنولوژی و نوآوری

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت –گرایش تکنولوژی و نوآوری (2018-2019)

 • ارزیابی روابط بین سرمایه انسانی، نوآوری و اتخاذ تکنولوژی (مطالعه موردی سازمان…..)
 • بررسی انواع مختلف نوآوری های تکنولوژیکی و غیر تکنولوژیکی بر توسعه عملکرد و گرایش به نوآوری(مطالعه موردی سازمان…..)
 • بررسی تحلیل تاثیر مشترک نوآوری باز و ظرفیت جذب در یک تکنولوژی رادیکال(مطالعه موردی سازمان…..)
 • تحلیل روابط میان نوآوری، ایجاد تکنولوژی، مدیریت کیفیت، قابلیت مدیریت اطلاعات و عمل‌کرد سازمانی
 • بررسی تاثیر رانندگان نوآوری اکولوژیکی بر عمل‌کرد زیست محیطی : (مطالعه موردی سازمان…..)

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت دولتی –گرایش مدیریت رفتار سازمانی (2018-2019)

 1. بررسی تاثیر شایستگی فنی رهبران سازمان بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان (مطالعه موردی شرکت…)
 2. بررسی نقش واسطه حمایت سازمانی درک شده در رابطه ی بین شیوه های کار با عملکرد بالا و رفتار کار با عملکرد پایین (مطالعه موردی سازمان…)
 3. بررسی تاثیر گذاری عدالت درون سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی سازمان…)
 4. بررسی ارتباط میان محیط توسعه استعدادهای درخشانو متغیرهای تمرکز شغلی ؛ توسعه بلند مدت و انطباق با محیط کار  (مطالعه موردی  سازمان…)
 5. بررسی تاثیر تعهد شغلی کارمند، محیط کار، و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی سازمان…)
 6. بررسی نقش خوش بینی بر تعامل کاری پیرو با میانجیگری خودکارایی(مطالعه موردی سازمان…)
 7. بررسی اثرات رهبری پدرسالاری بر تنهایی در محیط کار ، تعارض کار – خانواده و درگیری شغلی (مطالعه موردی شرکت…)

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت دولتی –گرایش مدیریت توسعه منابع انسانی (2018-2019)

 • بررسی تاثیر بهبود رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد محیط زیست هتل ها از طریق مدیریت منابع انسانی سبز(مطاله موردی)
 • بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار بر رابطه ی بین رضایت مشتری با نوآوری(مطاله موردی)
 • بررسی تاثیر رفتارهای رهبری مدیران ارشد بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار  در زمینه ادغام سیستم های سازمانی (مطاله موردی)
 • بررسی نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش(مطاله موردی)
 • بررسی تاثیر هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی (مطاله موردی)
 • تاثیر رهبری مشارکتی بر تعهد عاطفی با رویکرد تغییر سازمانی(مطاله موردی)
 • بررسی نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی(مطاله موردی)
 • تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه(مطاله موردی)
 • بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی(مطاله موردی)

موضوعات جدید  و مقاله بیس  پروپزال مدیریت دولتی- گرایش  مدیریت سیستمهای اطلاعات(2018-2019)

 • سابقه و پیامدهای بروز درک دانش در زمینه بازی شبیه سازی ERP: یک چند سطح چشم انداز
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش آموزش نرم افزار ERP در مدارس کسب و کار: تحقیقات تجربی با استفاده از مدل UTAUT
 • شواهد تجربی از شایستگی دانش یکپارچه؛ چارچوبی برای اجرای سیستمهای ERP در صنایع بریتانیا
 • ارائه مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه مشاوره ERP
 • بررسی تاثیر CSF ها بر پیاده سازی ERP در عملکرد کسب و کار
 • اثر نقش میانجیگری قابلیت بر نتایج عملکرد رقابتی IT فعال: تحقیقات تجربی از پیاده سازی ERP
 • استفاده از سیستم های اطلاعات به اهرم مدیریت دانش فرایند: نقش زمینه کار، ویژگیهای شغل و وظیفه فناوری مناسب

برای دریافت  موضوعات جدیدتر و کامل تر  با ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان با محقق

آقای شمس:

   09356462109
    09356462109

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *