دانلود ترجمه مقاله گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی – الزویر ۲۰۱۷: این مقاله همچنین ساختار گرایش بازاریابی سبز را معرفی می کند که شامل 3 بعد می باشد: گرایش بازاریابی سبز استراتژیک، گرایش بازاریابی سبز تاکتیکی و گرایش بازاریابی سبز درونی. مقیاس ها، پایداری درونی، اطمینان، اعتبار ساختار و اعتبار اسمی را نشان می دهند. مسیر به سوی بحث درباره تحقیقات آتی و برنامه های مدیریتی ساختارهای جدید هموار شده است.

عنوان فارسی مقاله:

گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Journal of Business ResearchVolume 80, November 2017, Pages 236-246

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Green marketing
Environmental
Sustainability
Scale development
Transformative marketing
Marketing strategy
تعداد صفحات ترجمه شده: 31 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Karolos-Konstantinos Papadas, George J. Avlonitis, Marylyn Carrigan,
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2 پیشینۀ نظری بوم شناختی/ زیست محیطی/ بازاریابی سبز

3 مفهوم سازی گرایش بازاریابی سبز

جدول 1 سازه های مربوط به بازاریابی سبز

1-3 گرایش بازاریابی سبز استراتژیک

2-3 گرایش بازاریابی سبز تاکتیکی

3-3 گرایش بازاریابی سبز درونی

جدول 2 فرایند توسعه مقیاس: سطوح توسعه مقیاس

4 روش شناسی توسعه مقیاس

1-4 مطالعه 1: تعریف ساخت و دامنه محتوا

جدول 3: مطالعه 1: نظرات شاخص مقالات کیفی

جدول 4: مطالعه 1: ابعاد گرایش بازاریابی سبز

2-4 تولید آیتم ها و بازبینی تخصصی

3-4 مطالعه 3: پالایش مقیاس و آیتم ها

جدول 5: مطالعه 3. ویژگی های نمونه

جدول 6/مطالعه 4-ویژگی های نمونه

4-4 مطالعه 4: نهایی سازی مقیاس ها

جدول 7: مطالعه 4 آیتم ها مقیاس آمارهای توصیفی بارگیری عامل

1-4-4 ارزیابی قابلیت اطمینان و چند بعدی بودن

2-4-4 اعتبار متمایزکننده و همگرا

3-4-4 اعتبار اسمی

شکل1. مطالعه 4- مدل CFA و نتایج مقیاس گرایش بازاریابی سبز.

جدول 8.مطالعه 4-آزمون اعتبار تشخیصی

جدول 9.مطالعه 4- آمار برازش مدل مقیاس های مورد استفاده در آزمون اعتبار اسمی

جدول 10.مطالعه 4 – آمار مسیرهای آزمون اعتبار اسمی

جدول 11.مطالعه 4 – همبستگی بین AVE های ساختارهای آزمون اعتبار اسمی

5 . بحث

شکل 2. مطالعه 4-آزمون اعتبار اسمی مقیاس

1-5 مفاهیم و کاربردهای نظری

2-5 مفاهیم و کاربردهای مدیریتی

3-5 محدودیت ها و رهنمودهایی برای تحقیقات بیشتر


ترجمه چکیده

از آنجا که بازاریابی سبز ابزار مهمی برای استراتژی کسب و کار/ تجاری پایدار شده است، بنابراین شرکت ها با اتخاذ بازاریابی سبز درصدد عملکردهای تجاری بهتری هستند. با اینحال هیچ تحقیقی هنوز تمام جنبه های سازمانی که برای تبدیل شدن به یک شرکت سبز بازاریابی گرا ضروری است را عملیاتی نکرده است. برای دستیابی به این امر و بر اساس مقالات مختلف در زمینۀ تئوری های اندازه گیری، این بررسی چهار مقاله را گزارش کرده و معیار مورد نیاز برای اتخاذ رویکرد کلی بازاریابی سبز را در دسترس قرار می دهد. این مقاله همچنین ساختار گرایش بازاریابی سبز را معرفی می کند که شامل 3 بعد می باشد: گرایش بازاریابی سبز استراتژیک، گرایش بازاریابی سبز تاکتیکی و گرایش بازاریابی سبز درونی. مقیاس ها، پایداری درونی، اطمینان، اعتبار ساختار و اعتبار اسمی را نشان می دهند. مسیر به سوی بحث درباره تحقیقات آتی و برنامه های مدیریتی ساختارهای جدید هموار شده است.


چکیده انگلیسی

– Scale development process introduces a novel, holistic concept of green marketing.
– 4 studies report reliability and validity for the green marketing orientation scale.
– 2 studies (N = 329) confirm the strategic, tactical and internal dimensions of GMO.
– Results uncover the effects of three distinct GMO dimensions on performance.
– Findings support prior research on the green marketing-performance relationship.

As green marketing becomes an essential tool for sustainable business strategy, companies are adopting green marketing practices to achieve better business performance. However, no research has yet operationalized all the organizational facets that are necessary to become a green marketing oriented company. To address this omission, following the literature in measurement theory, this investigation reports a series of 4 studies and develops a scale to capture the holistic approach of green marketing. This study introduces the construct of green marketing orientation, which comprises three dimensions: strategic green marketing orientation, tactical green marketing orientation and internal green marketing orientation. The scale shows internal consistency, reliability, construct validity and nomological validity. Directions for future research and managerial implications of the new construct are discussed.


نمونه ترجمه مقاله:

  1. مقدمه

با وجود حضور همه جانبۀ روایت های محیطی/ سبز در مقالات بازاریابی، با اینحال مطالعات تجربی کمی ادغام و یکپارچه سازی و عملیاتی کردن و بکارگیری بازاریابی سبز در کارهای تجاری روزانه را عملی ساخته اند (فونتس، 2015). در نتیجه بازاریابی سبز در دستیابی به پتانسیل خود برای بهبود کیفیت عمر برای مصرف کنندگان و اکوسیستم شکست خورده است (پلونوسکی، 2011). استناد قبلی به منطق اقتصادی، استقرار تکنولوژی، نوآوری های اکوسیستمی و افزوده های ذهنی در پیرامون استراتژی بازاریابی تغییرات قابل تبدیلی و همچنین مزایای رقابتی مهم و با ارزش برای تجارت را برای اشخاص و جامعه بدست نیاورده است. این مقاله به شرح نیازهای یک تحلیل کامل و یکپارچه از کارهای بازاریابی سبز در طول توسعه مفهومی سازی گرایش بازاریابی سبز می پردازد تا به حقایق سازمانی که سازمان بازاریابی سبز محور را عملی می سازد دست یابد.

تمرکز بر مصرف و تولید پایدار، یک ضرورت سیاستگذاری و تحقیق را نشان می دهد که به گزارش های محیطی سازمان ملل و شورای تجارت جهانی توسعه پایدار در اواسط دهه 1990 باز می گردد. بحران های مالی جهانی، چالش های پس از Brexit و تغییر چشم انداز مسئولیت اجتماعی شرکت ها توسعۀ پایدار را به جلو می برند و مدیران نیز نیاز به عملیاتی کردن بازار سبز را در سراسر سازمان شناسایی می کنند و پایداری را در عملکرد مردم، محصولات و خدمات خود ایجاد می کنند. شرکت هایی که استراتژی های جامع محیطی را اجرا می کنند، پیام مهمی برای سهامداران خود ارسال می کنند مبنی بر اینکه آنها خطرات تجاری و اهمیت چالش های زیست محیطی امروز، مراقبت از جامعه و اکوسیستم را نشان می دهند، اما بازاریابی سبز را بعنوان یک فرصت درونی و بیرونی می دانند، که دارای هزینه های کم، سود های افزوده، مزیت های رقابتی از طریق توسعه تجاری و تفکیک می باشد.

 محققان و رهبران تجاری، شرکت ها را به قبول مسئولیت های اجتماعی ترغیب می کنند، اما این امر تنها از طریق ترکیب عملکرد تجاری خوب و تحمل پذیری انجام می پذیرد. همچنین محققان و صاحبنظران تلاش های قابل توجهی برای نشان دادن چالش های محیطی و عملی سازی بازاریابی سبز انجام داده اند. با اینحال پتی و کرین (2005) به این نتیجه رسیدند که بازاریابی سبز به طور قابل ملاحظه ای از دست رفته است و مطالعات در دسترس در حوزه بازاریابی سبز/ محیطی[1] با توجه به ارزش کاربردی آن در عمل، در حال ظهور است. در حالیکه مقالات گذشته نقطه نظرات و دیدهای تئوری و مفهومی مفیدی را به نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان بازاریابی سبز وارد می کنند و مباحث ارزشمندی در مورد برنامه های بازاریابی سبز ایجاد می کند، با اینحال هنوز محدودیت هایی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *