دانلود ترجمه مقاله گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و معتبرسازی – الزویر ۲۰۱۷

22,000 تومان

این مقاله همچنین ساختار گرایش بازاریابی سبز را معرفی می کند که شامل 3 بعد می باشد: گرایش بازاریابی سبز استراتژیک، گرایش بازاریابی سبز تاکتیکی و گرایش بازاریابی سبز درونی. مقیاس ها، پایداری درونی، اطمینان، اعتبار ساختار و اعتبار اسمی را نشان می دهند. مسیر به سوی بحث درباره تحقیقات آتی و برنامه های مدیریتی ساختارهای جدید هموار شده است.