دانلود ترجمه مقاله نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارکنان (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

دانلود ترجمه مقاله نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارکنان (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

دانلود ترجمه مقاله نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارکنان (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷):شماری از سناریوهای خوش‌بینانه به‌منظور تعیین شرایط توانایی پیش‌بینی نمایشی در ترکیب مفاهیم مرتبط با مؤلفه‌های سازمانی موردبررسی و آزمون قرارگرفته‌اند. با توجه به محدودیت زمانی و بودجه/سرمایه، اندازه نمونه محدود در نظر گرفته شد؛ زیرا توسعه برنامه Bayesian belief باید با اندازه نمونه همخوانی داشته باشد تا منجر به افزایش سطح پایداری مدل و برازش آن گردد. پژوهش‌های آتی می‌توانند به بررسی طبقه‌بندی پروژه‌های ساختمانی دیگری بپردازند. صرف‌نظر از پروژه‌های ساختمانی، پروژه‌های زیرساختی دارای شاخص‌های مختلف و فناوری‌هایی با درجه پیچیدگی متفاوت بوده که به‌نوبه خود ضعف پژوهش‌های ادراکی را جبران می‌کنند.

عنوان فارسی مقاله:

نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

سازه های پایدار مهندسی عمران و مصالح ساختمانی _ Sustainable Structures of Civil Engineering and Building Materials

کلمات کلیدی فارسی: ,
کلمات کلیدی انگلیسی:
Organizational factors
Worker behavior
Bayesian belief network
تعداد صفحات ترجمه شده: ۱5 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Bonaventura H.W.Hadikusumo BhanupongJitwasinkul Abdul Qayoom Memon
موضوع: , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 9 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله رفتار ایمنی کارکنان

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
روش‌شناسی
تعیین و شناسایی مؤلفه‌های سازمانی
مؤلفه‌های سازمانی کلیدی
فرهنگ ایمن محور
ارتباطات
بهبود
تعهد مدیریت
رهبری
یادگیری سازمانی
سیستم پاداش
توسعه شبکه
نتایج
استراتژی فردی
استراتژی گروهی
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها


چکیده

پژوهش‌های متعددی روی حوادث و رخدادهای اصلی اشتغال نقش بسیار مهم مؤلفه‌های سازمانی را بیش‌ازپیش بارز کرده‌اند. بررسی‌ها و شواهد دال براین هستند که «دلایل ریشه‌ای و بنیادی به‌مراتب بیشتر از شکست‌های انسانی و فنی با این پدیده در ارتباط می‌باشند» [1] . درنتیجه، تمرکز روی مؤلفه‌های سازمانی ازجمله مسائل مهم در امنیت به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از رخدادها در محل کار می‌باشد.

اولین گام برای ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های سازمانی شناسایی و مشخص کردن مؤلفه‌های سازمانی مرتبط است. از میان 22 مؤلفه شناخته‌شده در مبانی نظری(پیشینه تحقیق)، 7 مؤلفه مهم برای صنعت ساخت‌وساز تایلند شناسایی و نهایی سازی شد: ارتباطات، فرهنگ، تعهد مدیریت ، رهبری، یادگیری سازمانی، توسعه و بهبود و سیستم پاداش.

در مرحله پایانی، رویکرد شبکه Bayesian Belief برای رویاروی با پیچیدگی‌های رایج و ارائه استراتژی‌هایی به‌منظور بالا بردن رفتارهای کاری ایمن بکار گرفته شد. مطابق با اولین شق(پیشنهاد)،73.3% رفتار کاری ایمن به‌طور هم‌زمان از سوی متغیرهای تعهد مدیریت، مشارکت، یادگیری و رهبری تحت تأثیر قرارگرفته شد.

دومین شق با ضریب 74.6% رفتار کاری ایمن به اتمام رسید وقتی رهبری، تعهد مدیریت، مشارکت، و نیت و قصد در یک وضعیت مطلوب قرارگرفته شدند. برای سومین شق، حدود 77.7% رفتار کاری ایمن از طریق کنترل و نظارت رهبری، تعهد مدیریت، مشارکت و کنترل رفتار درک شده حاصل گشت.


Abstract

Several investigations on major occupational accidents are demonstrating interest in role of organizational factors. Investigations and evidences manifest that “the root causes involved more than technical or human failures” [1]. Thus, focusing on organizational factors is an important issue in safety as a means of mitigating accident in the workplace. First step for assessing the influence of organizational factors is to identify the relevant organization factors. Out of 22 factors identified from literature review, seven important factors were finalized for Thailand construction industry:

communication, culture, management commitment, leadership, organization learning, empowerment, and reward system. At final phase, Bayesian Belief Network was used for handling the complex causality and providing the strategies to enhance the safety work behaviors. According to first alternative, 73.3% of safety work behavior was reached by manipulating management commitment, participation, learning and leadership nodes simultaneously.

The second alternative accomplished about 74.6% of safety work behavior when the leadership, management commitment, participation and intention node were assigned to favorable state. For the third alternative, 77.7% of safe work behavior could be obtained by controlling leadership, management commitment, participation and perceived behavioral control node.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله رفتار ایمنی کارکنان

1-       مقدمه

رخدادهای موقعیتی و تصادفی همیشه الزاماً تنها منجر به فقدان و تخریب منابع شرکت نمی‌گردد؛ بلکه منجر به کاهش در روحیه اخلاقی کارمندان، بهره‌وری، کیفیت کالاها و خدمات، تصویر عمومی (مشتریان) از شرکت، روابط با مشتری و درنهایت محبوبیت سازمان می‌گردد و به این مؤلفه‌ها دامن می‌زند. در راستای این هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی،  این امر مهم است که پژوهشگران و متخصصان حرفه‌ای باید یک درک بهتری از  رخدادهایی داشته باشند که منجر به تخریب‌های موقعیتی گردیده و همچنین این امر را بدیهی می‌کند که ممکن است بر رفتار کاری ایمن هر فردی در شرکت تأثیرگذار باشد. در تایلند، بنگاه‌های دولتی و غیردولتی در توسعه و ارتقاء امنیت موقعیتی در صنعت ساختمان‌سازی بسیار فعالانه عمل می‌کنند. بنابراین، هر پروژه در تایلند از طریق برنامه امنیتی در عملیات روزمره به‌منظور ارتقاء و تقویت عملکرد ایمنی یکپارچه‌سازی می‌شود. مضافاً، هنوز نیاز به دستیابی به اهداف هدف‌گذاری شده حتی باوجوداینکه پدیده‌های احتمالی با اعمال این استراتژی به‌سوی تنزل سوق پیداکرده‌اند، و سیر نزولی دارند، به چشم می‌خورد[2].  این امر اشاره دارد که این تلاش‌ها برای رویاروی با رفتارهای کاری درخطر در محل و مکان‌های ساختمانی کافی نمی‌باشند. در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که افراد را نباید تنها به‌عنوان مؤلفه‌های دخیل در نظر گرفت؛ بلکه همچنین باید مؤلفه‌های سازمانی مؤثر در شکل‌دهی این حوزه را در نظر گرفت که در ارتباط با رفتار کاری درخطر می‌باشند[3]. درنتیجه، مؤلفه‌های سازمانی از دیرباز به‌عنوان ابزارهای پیدایش رخدادها در محل کار شناخته‌شده‌اند که منجر به بهبود رفتار کاری ایمنی در محل کار می‌شوند.

2-       بیان مسئله

نتایج حاصل از چندین پژوهش و مطالعه حاکی از آن است و براین موضوع صحه می‌گذارد که اکثریت رخدادهای موقعیتی از سوی افراد دامن زده می‌شوند تا محیط‌های کاری ناامن[4,5]. متعاقباً، نتایج همچنین اشاره می‌کنند که تقریباً 80 % صدمات و جراحات موقعیتی از سوی رفتارهای پرخطر بوده این در حالی است که 15 درصد مربوط به شرایط کاری خطرآفرین و حداقل 5 % اجتناب‌ناپذیر است[6,7,8]. این امر اساساً توجه کارشناسان ایمنی را به خود جلب کرده است تا رفتارهای مهم کارمندان را به‌عنوان علت ریشه‌ای بررسی کنند. بدون شک نقش پررنگ و برجسته مؤلفه‌های سازمانی از دیرباز تاکنون بر همگان هویدا گشته است. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های پیشین نقش مؤلفه‌های سازمانی روی عملکرد ایمنی سازمانی را تائید می‌کنند. به‌هرحال، تأثیر مؤلفه‌های سازمانی در حوزه رفتار کاری در صنعت ساختمان(ساخت‌وساز) به‌ندرت موردبررسی و کاوش قرارگرفته است. تعیین مفهوم توسعه رفتارهای کاری ایمن در ارتباط با تأثیر مؤلفه‌های سازمانی امر ساده­ای نیست؛ دلیل آن پیچیدگی آن‌ها از حیث روابط غیررسمی و طبیعی چندگانه بین مؤلفه‌های سازمانی، عوامل روان‌شناختی و رفتار کاری ایمن به‌ویژه در سناریوهای ایمنی سازه‌های پیچیده می‌باشد. درنتیجه، رویکرد تحلیلی مطلوب و مناسب باید قادر به رویاروی با پیچیدگی‌های معمولی از تعاملات آن‌ها در میان مؤلفه‌های سازمانی، عوامل روان‌شناختی و رفتارهای کار ایمن فردی در داخل محیط ساخت‌وساز باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *