دانلود ترجمه مقاله اثربخشی هزینه ای غربالگری جامعه برای گلوکوم دربخش روستایی هند: یک مدل تحلیلی جهت تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی هزینه ای غربالگری جامعه برای گلوکوم دربخش روستایی هند: یک مدل تحلیلی جهت تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله اثربخشی هزینه ای غربالگری جامعه برای گلوکوم دربخش روستایی هند: یک مدل تحلیلی جهت تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸: ارزش نسبت اثربخشی هزینه افزاينده 7292.30 روپیه هند به ازاي هر سال زندگی مبتنی بر کیفیت ، برای یک برنامه غربالگری عمومی برای گلوکوم در بخش روستایی هندوستان محاسبه شد. غربالگری جامعه برای گلوکوم با درمان 2872 مورد اضافی و پیشگیری از کوری 2190 فرد در طی یک دوره 10 ساله انجام میشود.

عنوان فارسی مقاله:
اثربخشی هزینه ای غربالگری جامعه برای گلوکوم دربخش روستایی هند: یک مدل تحلیلی جهت تصمیم گیری
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:
 الزویر Journal: Public Health – Volume 155, February 2018, Pages 142-151
کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Angle-closure disease; Cost utility; Cost-effectiveness; India; Primary open-angle glaucoma; Rural
تعداد صفحات ترجمه شده: 23 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
D. John, R. Parikh,
موضوع:  
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله گلوکوم

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه:

روشها:

مدل تحلیل تصمیم گیری

جدول 1:محاسبات هزینه برنامه غربالگری

شکل 1:مدل درختی تصمیم گیری

نتایج

برآورد مورد-پایه ای

جدول 2: مقادیرحساسیت و اختصاصیت تست غربالگری

جدول 3 :احتمالات مورد استفاده در مورد پایه ای در استرتژی با /بدون غربالگری

جدول 4:براوردهای مورد استفاده در آنالیزهای حساسیتی

جدول 5:خلاصه نتایج:

جدول 6:تعداد موارد درمان شده POAG,PAC,PACG:

بحث:

شکل 2:نمودار گردباد(tornado) انالیز حساسیت یکطرفه.EV :مقادیر مورد انتظار-ICER:نسبت اثربخشی هزینه ای افزایشی-PACG:گلوکوما اولیه زاویه بسته-POAG:گلوکوما اولیه زاویه باز

جدول 7:هزینه افزایشی،پس انداز خالص،درآمد بهداشتی در ارتباط با غربالگری گلوکوم.آنالیز پایه و یک طرفه حساسیت

نتیجه:


ترجمه چکیده

اهداف: مطالعات انجام شده در چندین کشور اثربخشی هزینه ای غربالگری مبتنی بر جمعیت گلوکوم را در گروههای پر خطر مانند افراد مسن وافراد دارای سابقه خانوادگی بیماری، نشان داده اند. این مطالعه یک تجزیه و تحلیل هزینه ای موثر از یک برنامه غربالگری جامعه و برنامه درمانهای بعدی را در مقایسه با شناسایی تصادفی گلوکوم دربخش روستایی هندوستان انجام می دهد.
طرح مطالعه: این برنامه غربالگری بر اساس فرضیه هم برای گلوکوم زاویه باز و هم برای گلوکوم زاویه بسته ی اولیه برای جمعیت بین 40 تا 69 سال در مناطق روستایی هند شکل گرفته است. روش ها: یک مدل تحلیلی تصمیمی برای مدل سازی رویدادها، هزینه ها و مسیرهای درمان با و بدون برنامه غربالگری فرضیه ای برای گلوکوم برای جمعیت روستایی بین 40 تا 69 سال در هند شکل گرفته است.
مسیر درمان شامل گلوکوم زاویه باز و زاویه بسته است. داده های مربوط به هزینه های غربالگری و درمان توسط سرپرست سومین بیمارستان چشم در شرق هند ارائه شده است. احتمالات برای روش غربالگری و درمان از مقالات منتشر شده و از متخصص گلوکوم کمک شده است.
میزان شیوع گلوکوم از یافته های مطالعه گلوکوما چنای گرفته شده است. نتایج: ارزش نسبت اثربخشی هزینه افزاينده 7292.30 روپیه هند به ازاي هر سال زندگی مبتنی بر کیفیت ، برای یک برنامه غربالگری عمومی برای گلوکوم در بخش روستایی هندوستان محاسبه شد. غربالگری جامعه برای گلوکوم با درمان 2872 مورد اضافی و پیشگیری از کوری 2190 فرد در طی یک دوره 10 ساله انجام میشود.

Abstract

OBJECTIVES:

Studies in several countries have demonstrated the cost-effectiveness of population-based screening for glaucoma when targeted at high-risk groups such as older adults and with familial history of disease. This study conducts a cost-effective analysis of a hypothetical community screening and subsequent treatment programme in comparison to opportunistic case finding for glaucoma in rural India.

STUDY DESIGN:

A hypothetical screening programme for both primary open-angle glaucoma and angle-closure disease was built for a population aged between 40 and 69 years in rural areas of India.

METHODS:

A decision analytical model was built to model events, costs and treatment pathways with and without a hypothetical screening programme for glaucoma for a rural-based population aged between 40 and 69 years in India. The treatment pathway included both primary open-angle glaucoma and angle-closure disease. The data on costs of screening and treatment were provided by an administrator of a tertiary eye hospital in Eastern India. The probabilities for the screening and treatment pathway were derived from published literature and a glaucoma specialist. The glaucoma prevalence rates were adapted from the Chennai Glaucoma Study findings.

RESULTS:

An incremental cost-effectiveness ratio value of ₹7292.30 per quality-adjusted life-year was calculated for a community-screening programme for glaucoma in rural India. The community screening for glaucoma would treat an additional 2872 cases and prevent 2190 person-years of blindness over a 10-year period.

CONCLUSIONS:

Community screening for glaucoma in rural India appears to be cost-effective when judged by a ratio of willingness-to-pay thresholds as per WHO-CHOICE guidelines. For community screening to be cost-effective, adequate resources, such as trained medical personnel and equipment would need to be made available.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله گلوکوم

معرفی

در هند، برآورد می شود که از هر هشت فرد بالای 40 سال یک نفر  مبتلا به گلوکوم یا در معرض خطر است. این به معنی  11.2 میلیون نفر 40 ساله یا بالاتر است. [1]گلوکوم زاویه باز (POAG) اولیه، 6.48 میلیون نفر و [2]گلوکوم  زاویه بسته اولیه (PACG) ،2.54 میلیون نفر را مبتلا کرده است. واقعیت این است که 27.6 میلیون نفر در هند برخی از اشکال  بیماری زاویه بسته اولیه را دارند که باعث نگرانی می شود؛ زیرا کوری ناشی از گلوکوم، دو برابر بیشتر  تعداد بیماران مبتلا به PACG را  نسبت به POAG درگیر میکند.

شاخص های مربوط به درصد خطر ریسک پذیری در کشورهای در حال توسعه برای افراد مشکوک به گلوکوم زاویه بسته (PACS)، مبتلایان به گلوکوم زاویه بسته(PAC) و POAG به ترتیب در 56.4٪، 65٪ و 16٪ نشان می دهد که شیوع گلوکوم در هند یک موضوع مهم سلامتی عمومی است .

مطالعات نشان داده اند که بین 93٪ و 98.5٪ موارد POAG و 100٪ موارد PACG در مناطق روستایی هند بدون تشخیص مانده است. فقط 0.32٪ افراد از گلوکوم در بخش روستایی آندرا پرادش آگاهی داشتند. در یک مطالعه بر اساس هر فرد در جمعیت ،تنها 50٪ از افراد مبتلا به گلوکوم به چشم پزشک مراجعه کرده بودند.

با توجه به وجود کمبود تشخیص، کمبود راهکار و آگاهی ضعیف از بیماری، غربالگری مبتنی بر جمعیت و درمانهای بعدی می تواند به عنوان یک روش برای بهبود تشخیص بیماری و کاهش نابینایی ناشی از  گلوکوم در طولانی مدت پیشنهاد شود. در حال حاضر هیچ برنامه سازمان یافته اجتماعی برای تشخیص گلوکوم در هند وجود ندارد. با این حال، قبل از راه اندازی چنین مداخله هایی، تعیین هزینه های غربالگری جامعه در هند اهمیت دارد.

این مطالعه از یک مدل تحلیلی جهت تصمیم گیری در جهت بررسی تأثیر اپیدمیولوژیک و اقتصادی برای معرفی یک برنامه غربالگری جامعه محور در جامعه روستایی هندوستان در مقایسه با پیدا کردن تصادفی چنین مواردی در هند صورت گرفت. در کشورهای در حال توسعه شواهد بسیار کمی در مورد برآورد هزینه برای غربالگری جامعه برای گلوکوم وجود دارد و همین امر در هند نیز صادق است. نتایج این مطالعه همچنین می تواند، دانش گسترده ای در مورد اثرات اپیدمیولوژیک و اقتصادی غربالگری جامعه برای گلوکوم، اضافه کند.

[1] Primary open- angle glucoma

[2] Primary angle-closure glucoma

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *