دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۸:نتایج نشان میدهد که رسانندگی حرارتی کامپوزیت های mCNT-PVDF مرتبط با ناهمسانگردی مقاومت حرارت mCNT بوده و میتواند با کنترل جهت mCNT بهبود یابد. رسانندگی حرارتی کامپوزیت mCNT-PVDF همردیف شده قائم 62 درصد بالاتر از مورد همردیف نشده است. بعلاوه، کامپوزیت همردیف شده نشان دهنده استحکام مکانیکی عالی و قابلیت تبادل حرارتی است که آن را یک ماده بالقوه برای استفاده در صنعت تبادل حرارتی می سازد.

عنوان فارسی مقاله:
خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2019
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Carbon – Volume 126, January 2018, Pages 197-207

کلمات کلیدی فارسی:
 –
کلمات کلیدی انگلیسی:
 –
تعداد صفحات ترجمه شده: 22 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Chunyu Du, Mei Li, Min Cao, Shichao Feng, Hong Guo, Baoan Li,
موضوع:  
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله کامپوزیت

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بخش تجربی

1.2 مواد

2.2 آماده سای نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی

3.2 آماده سازی mCNT

4.2 ساخت کامپوزیت های PVDF با mCNT با جهت متفاوت

5.2 روش های مشخصه

شکل 1. نمایش شماتیک آماده سازی آلاینمنت mCNT در الف) کامپوزیت ب) الف) نسخه رنگی این شکل میتواند به طور آنلاین مشاهده می گردد)

شکل 2. الف) الگوی XRD از mCNT و مستطیل آبی اشاره به قله های CNT دارد، دایره قرمز اشاره به قله های اکسید آهن داشته ب) طیف رامان از mCNT و CNT ج) منحنی مغناطیسی سازی mCNT، کامپوزیت های و کامپوزیت های صفحه-سراسری . شروع: تصویر پراکندگی mCNT در محلول اتانول و پاسخ مغناطیس او به میدان خارجی با یک مغناطیس د) الگوی XPS از mCNT الف)

3. نتایج و بحث

1.3 مشخصه mCNT

شکل 3.ذرات اکسید آهن کروی نشان داده شده با پیکان ها در شکل 3 ب به طور متراکم به سطح CNT متصل می باشند.

2.3 مشخصه کامپوزیت mCNT-PVDF

شکل 4. تصویر SEM از سطح الف) 3 درصد وزنی و ب) 15 درصد وزنی کامپوزیت ، تصویر TEM از بخش فوق نازک ج) 3 درصد وزنی و د) 15 درصد وزنی از کامپوزیت ، دایره قرمز در شکل 4 ج نشان دهنده جهت کامپوزیت های می باشد. الف) نسخه رنگی این شکل میتواند آنلاین مشاهده گردد.

شکل 5. الگوهای XRD از کامپوزیت های 7 درصد وزنی ، کامپوزیت های ، و کامپوزیت های ، الف) نسخه رنگی این شکل میتواند آنلاین مشاهده گردد.

3.3 رسانندگی حرارتی

شکل 6 الف) رسانندگی حرارتی کامپوزیت های ، کامپوزیت های و کامپوزیت های و افزایش حرارتی مربوطه. به منظور به دست آوردن داده قابل اعتماد، هر داده سه بار اندازه گیری می گردد. ب) استحکام کششی کامپوزیت ، کامپوزیت و کامپوزیت های ، ج) رسانندگی حرارتی و مقادیر استحکام کششی با داده قبلی کامپوزیت CNT از مراجع 40-52 مقایسه شدند

جدول 1.رسانندگی حرارتی کامپوزیت های

4.3 استحکام کششی

جدول 2.مقایسه رسانندگی حرارتی و استحکام کششی کامپوزیت پلیمری مبتنی بر CNT در این کار با موارد گزارش شده قبلی

5.3 خاصیت تبادل حرارتی

4. نتایج

شکل 7. رسانندگی حرارتی تجربی و شبیه سازی شده از کامپوزیت های VmCNT


ترجمه چکیده

نانوتیوب کربنی به دلیل خواص مکانیکی و حرارتی برجسته آن یک ماده مورد علاقه برای بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان است. در این مقاله، نانوتیوب کربنی مغناطیسی، با پاسخ مغناطیسی عالی به طور موفقیت آمیزی با خواص اکسید آهن پوششی ترکیبی میگردند. به منظور بهبود رسانندگی حرارتی و استحکام مکانیکی کامپوزیت فلورید پلی وینیدن، mCNT تحت میدان مغناطیسی خارجی در طول ساخت کامپوزیت تکمیل شده و همردیف می گردد. در نتیجه، تاثیرات جهت mCNT، شامل الگوهای تصادفی و کل صفحه ای، روی عملکرد حرارتی کلی کامپوزیت mCNT-PVDF با تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ، میکروسکوپ الکترونی انتقالی و اندازه گیر رسانندگی حرارتی و ارزیابی شده و همچنین با مدل تقریب محیط موثر شبیه سازی می گردد.

نتایج نشان میدهد که رسانندگی حرارتی کامپوزیت های mCNT-PVDF مرتبط با ناهمسانگردی مقاومت حرارت mCNT بوده و میتواند با کنترل جهت mCNT بهبود یابد. رسانندگی حرارتی کامپوزیت mCNT-PVDF همردیف شده قائم 62 درصد بالاتر از مورد همردیف نشده است. بعلاوه، کامپوزیت همردیف شده نشان دهنده استحکام مکانیکی عالی و قابلیت تبادل حرارتی است که آن را یک ماده بالقوه برای استفاده در صنعت تبادل حرارتی می سازد.


چکیده انگلیسی

Carbon nanotube (CNT) is an attractive material to many scientists worldwide due to its outstanding thermal and mechanical properties. In this paper, magnetic carbon nanotube (mCNT) with excellent magnetic response was successfully synthesized by coating iron oxide particles. In order to improve the thermal conductivity and mechanical strength of polyvinylidene fluoride (PVDF) composite, mCNT was supplemented and aligned under the external magnetic field during the composite fabrication. Subsequently, orientation effects of mCNT, including the in-plane, through-plane and random patterns, on the overall thermal performance of mCNT-PVDF composite were evaluated by the X-ray diffraction, scanning electron microscope, transmission electron microscope and thermal conductivity meter, and further simulated by Effective Medium Approximation model.

The results indicate that the thermal conductivity of mCNT-PVDF composites is related to the anisotropy and the thermal resistance of mCNT, and could be improved by controlling the orientation of the mCNT. The thermal conductivity of vertically-aligned mCNT-PVDF composite is 62% higher than that of unaligned one. In addition, the aligned mCNT-PVDF composite exhibits excellent mechanical strength and heat exchange ability, which makes it a potential material for use in the heat exchange industry.

 


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله کامپوزیت

  1. مقدمه

مبدل های حرارتی به طور گسترده در تعدادی حوزه ها برای اهداف مختلف شامل تولید برق، فرایند شیمیایی و تصفیه نفت خام استفاده می گردند (1-5). خوردگی در حال حاضر یک مشکل اجتناب ناپذیر در طول عملیات مبدل های حرارتی فلز سنتی است که باعث مسائل محیطی شدید و اتلافات اقتصادی قابل توجه می گردد. طراحی و ساخت یک ماده رسانای حرارتی مشخص شده با رساندگی بالا، مقاومت به خوردگی عالی و خاصیت مکانیکی خوب برای جایگزین کردن مواد فلزی در حال حاضر برای ساخت مبدل های حرارتی استفاده می گردد. پلیمرها یک ماده مطلوب از نظر قابلیت ضدخورندگی خوب و خاصیت فیزیکی در نظر گرفته می گردند. فلورید پلی ویلیدن دارای پایداری شیمیایی زیاد، خواص مکانیکی و قابلیت پردازش آسان است که آن را یک پلیمر ترموپلاستیک مهم و یک ماده بالقوه برای استفاده در صنعت مبدل حرارتی می سازد. با این وجود، کاربرد بیشتری از PVDF در حوزه مبدل حرارتی به طور گسترده به خاطر رسانندگی حرارتی پایین آن محدود می گردد. که  در نظر گرفته می گردد. بنابرای، افزایش رسانندگی حرارتی برای کشف قابلیت PVDF برای صنعت مبدل حرارتی مهم است.

در چندسال گذشته، چندین تکنیک تبادل حرارتی برای بهبود رسانندگی حرارتی پلیمر توسعه یافته است. بهبود کریستالین و همردیفی کریستالین پلیمر پیشنهاد می گردد که امکان پذیر باشد، اما کاربردهای بیشتر تا حد زیادی  به دلیل دشواری و هزینه بالای فرایند ساخت ممانعت می گردند. بنابراین، فیلرهای رسانندگی حرارتی بالا توجه زیادی جلب کرده اند که عمدتا به دلیل سادگی عملیات است. محققان نشان دادند که بسیاری از فیلرها شامل فلزات، اکسیدهای فلزی، سرامیک ها و پلیمرها،؛ میتوانند به طور قابل ملاحظه ای رسانندگی حرارتی کامپوزیت های پایه پلیمری را بعد از معرفی شدن در طول فرایند ساخت افزایش دهند.

مشخص شده با رسانندگی الکتریکی و حرارتی بالا، ضریب بسط حرارتی ناچیز و خواص مکانیکی برجسته، نانولوله کربنی یک نانوفیلر ناهمسانگرد تک بعدی ایده آل برای کامپزیت های پایه پلیمری در نظر گرفته می گردد. مخصوصا، CNT نشان دهنده یک خاصیت حرارتی ناهمسانگرد متمایز به دلیل نسبت ابعاد برجسته آن است، یعنی رسانندگی حرارتی در جهت طولی بسیار بالاتر از جهت عرضی است (عمود بر محور نانولوله). اخیرا، یک تعداد وسیعی از مواد CNT در ساخت کامپوزیت های پایه پلیمری با رسانایی حرارتی عملکرد بالا به کار رفته اند. اما به دلیل برخی از محدودیت ها، مقدار رسانایی حرارتی گزارش شده هنوز زیر مقدار پیشگویی است. تاثیر جهت یک دلیل اصلی برای رسانندگی حرارتی نامطلوب از کامپوزیت ها می باشد. به خاطر نیروهای جاذبه و حرکت حرارتی، نانولوله کربنی نمیتواند در امتداد جهت رسانایی حرارتی داخل کامپوزیت های پایه پلیمری آرایش یابد که رسانایی حرارتی را با مشکل مواجه کرده و رسانندگی حرارتی را پایین می آورد. بنابراین روش های اماده سازی متعدد برای دربرگرفته CNT جهت یافته در جهت صفحه-سراسری پیشنهاد شده است. انفیلتراسیون پلیمری و پلیمری سازی موضعی هردو روش های عملی می باشند اما هنوز اجرای آنها به طور موثر پیچیه است. بعلاوه، میدان مغناطیسی و الکتریکی خارجی بررسی شده است که برای همردیف سازی CNT در ماتریس پلیمری آسان باشد، اما به خاطر مصرف انرژی بالا، این تکنولوژها در لابراتوار معمولی غیرقابل اجرا می باشند. گزارش شده است که کامپوزیت های پلیمر CNT جهت یافته در طول صفحه میتوانند به طور انحصاری تحت میدان الکتریکی جریان-مستقیم 1250 ولت بر سانتی متر یا از میدان مغناطیسی 1200 گاوس به دست آیند. در نتیجه، کشف یک روش موثرتر برای همردیف سازی CNT در ماتریس پلیمری در جهت شرایط حرارتی امری ضروری است.

دانلود ترجمه مقاله کامپوزیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *