دانلود ترجمه مقاله استحکام خمشی الاستیک در ستون های کامپوزیت فولاد-بتن – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله استحکام خمشی الاستیک در ستون های کامپوزیت فولاد-بتن – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله استحکام خمشی الاستیک در ستون های کامپوزیت فولاد-بتن – الزویر ۲۰۱۸:این مقله نتایج یک مطالعه ی دقیق بر روی سختی ستون های مرکب در سطح مقطع و سطح اعضای ساختاری را به هدف توسعه ی پیشنهاد برای روند طراحی کشسان، ارائه می کند. میزان سفتی وتری بر اساس نوع بارگذاری و مقدار بارگذاری تغییر می کند ( که بر روی مکان محور خنثی تاثیر می گذارد). ازین رو، انتخاب کردن سختی خمشی کشسان مبتنی بر هدف تحلیل کشسان و نوع رفتاری می باشد که انتظار می رود بتوانیم آن را ثبت کنیم.

عنوان فارسی مقاله:

 استحکام خمشی الاستیک در ستون های کامپوزیت فولاد-بتن

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

الزویر

سازه های مهندسی – Engineering Structures

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Steel-concrete composite – Columns – Elastic analysis – Flexural rigidity – Design
تعداد صفحات ترجمه شده: ۳۲ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Mark D. Denavit، Jerome F. Hajjar، Tiziano Perea، Roberto T. Leon
موضوع: , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله استحکام خمشی الاستیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- مروری بر مقالات
۳- رفتار سطح مقطع
۳-۱- ارزیابی تحلیل کشسان
۴- رفتار اعضا
۴-۱- تاثیر پارامتر های ساختاری
۴-۲- مطالعه ی پارامتری
۵- مباحث
۵-۱- رفتار سیستم های قابی
۵-۲- راه حل های محدود شده
۵-۳- سختی های کشسان به غیر از EI
۶- جمع بندی
منابع


چکیده

استفاده از تحلیل های کشسان یکی از روش های رایج در طراحی سازه های ساختمانی حتی تحت شرایط بارگذاری می باشد در شرایطی که احتمالا رخداد ناکشسانی وجود دارد. بر این اساس، ویژگی های هندسی و مواد مورد استفاده در تحلیل های کشسان باید به دقت انتخاب شود تا این تحلیل ها صحت خوبی داشته باشند. ستون های مرکب فولاد – بتن انواع مختلفی از حالت های ناکشسان را تجربه می کنند. ترک در بتن یکی از منابع بیشتر ناکشسانی ها بوده و در سطوح نسبتا پایین بار رخ می دهد، اما تسلیم نسبی فولاد، لغزش بین سطح بتن و فولاد، و شکست بتن نیز منجر به از دست رفتن سفتی ساختار می شود. در این مقاله، رفتار ستون های مرکب در سطح مقطع و سطح اعضا از طریق مقایسه بین تحلیل های کشسان و نا کشسان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، از طریق یک مطالعه ی گسترده ی پارامتری، پیشنهاد های خاص طراحی برای سختی خمشی کشسان ستون های مرکب ، برای تعیین جابجایی های جانبی تحت بار خدمات ارائه می شود. این پیشنهاد ها که در این مقاله ارائه شده است، مقادیر ساده و قوی را برای سفتی ستون های مرکب ارائه می کند که می توان از آن ها برای محاسبه های جابجایی شامل بار های جانبی، استفاده کرد.


Abstract

The use of elastic analysis is prevalent in the design of building structures even under loading conditions where inelasticity would be expected. Accordingly, geometric and material properties used in the elastic analyses must be carefully selected to maintain accuracy. Steel-concrete composite columns experience different forms of inelasticity. Concrete cracking is the source of much of the inelasticity and occurs at relatively low levels of load, but partial yielding of the steel, slip between concrete and steel, and concrete crushing also contribute to losses in stiffness. In this paper, the behavior of composite columns is characterized at the cross section and member levels through comparisons between inelastic and elastic analyses. Then, through a broad parametric study, specific practical design recommendations are developed for the elastic flexural rigidity of composite columns for the determination of lateral drifts under service loads. The recommendations in this paper provide simple and robust values for the stiffness of composite columns to be used for drift computations involving lateral loads.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله استحکام خمشی الاستیک

  1. مقدمه

سازه های ساختمانی معمولا با این انتظار طراحی می شوند که آن ها در طول عمر طراحی شان، حالت های نا کشسان را تجربه می کنند. حالت های مختلف رفتار نا کشسان در سطوح مختلف بارگذاری ایجاد می شوند. در اعضای مرکب بتن -فولاد ، ترک های بتنی ممکن است در سطوح بارگذاری پایین رخ بدهد ، لغزش ممکن است در سطوح متوسط بار ایجاد شود و تسلیم شدگی فولاد و شکست بتن نیز در سطوح نسبتا بالای بار رخ می دهد. با وجود افزایش استفاده از تحلیل های نا کشسان، که می تواند این رفتار را به صورت دقیق ردگیری کند، تحلیل های کشسان هنوز به صورت گسترده در طراحی ها مورد استفاده قرار می گیرد. ازین رو، باید برای تکمیل بودن طراحی های کشسان، موضوعات نا کشسان نیز در این تحلیل ها در نظر گرفته شود. یکی از روش های تکمیل و اجرای این کار، استفاده از اصلاح های مناسب از ویژگی های هندسی و مواد مورد استفاده در تحلیل می باشد.

در تحلیل های کشسان با المان های قبلی، رفتار سطح مقطع با استفاده از سختی های کشسان نشان داده می شود که این سختی ها، نشان دهنده ی میزان سفتی سطح مقطع در حالت های مختلف تغییر شکل می باشد، به عنوان مثال میزان سفتی محوری، EA ، میزان سفتی خمشی ، EI ، و سفتی برشی یا GA و سفتی چرخشی Gj . برای سیستم های قاب گشتاور، حالت غالب تغییر شکل معمولا خمش می باشد ازین رو EI بیشترین اهمیت را دارد.

تحلیل های کشسان برای اهداف مختلف در طراحی  سازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و ویژگی های مناسب کشسان هندسی و مواد ممکن است مبتنی بر هدف تحلیل، تغییر کند. برای طراحی های مقاومتی، ویژگی های بخش کشسان مناسب معمولا نشان دهنده ی سطح نا کشسانی در حالت حدی « نهایی» می باشد.

به صورت جایگزین، در زمان محاسبه ی نقص به دلیل بار گذاری های باد برای ارزیابی جابجایی طبقات،  ویژگی های بخش کشسان مناسب معمولا نشان دهنده ی سطح نا کشسانی در سطح « بارگذاری خدمات» می باشد. ویژگی های بخش کشسان مورد استفاده برای ارزیابی های طراحی در سطح بارگذاری خدمات معمولا نسبت به مقادیر مورد نظر در تعیین مقاومت مورد نیاز، بیشتر هستند. به عنوان مثال در قوانین ACI ، مقدار گشتاور اینرسی برای تحلیل های بارگذاری خدمات، امکان افزایش با ضریب 1.4 را دارد [2] و در مشخصات AISC ، میزان کاهش سفتی مرتبط با روش تحلیل مستقیم ، برای تعیین خمش در نظر گرفته نمی شود [3].

در حالی که کاربرد های پتانسیل مختلف برای تحلیل سختی خمشی کشسان وجود دارد، اما آن ها به صورت معادل و مشترک در فعالیت های طراحی مورد استفاده قرار نمی گیرند. تمام سازه ها از نظر مقاومت ارزیابی می شوند که این ارزیابی معمولا شامل استفاده از سختی خمشی کشسان در معادله های طراحی می باشد تا بتوان مقاومت فشردگی ستون ها محاسبه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *