پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مالی بانک

پرسشنامه عملکرد مالی بانک :

عملکرد مالی یک بانک معیاری حیاتی برای ثبات، سودآوری و سلامت کلی آن است. در اینجا یک مرور کلی از عوامل و معیارهای کلیدی که در ارزیابی عملکرد مالی یک بانک نقش دارند آورده شده است:

‏1. **نسبت های سودآوری**: این نسبت ها نشان دهنده توانایی بانک در ایجاد سود از عملیات خود است. معیارهای کلیدی عبارتند از:
‏ – بازده دارایی ها (ROA): توانایی بانک در ایجاد درآمد از دارایی های خود را اندازه گیری می کند.
‏ – بازگشت سرمایه (ROE): سودآوری بانک را در رابطه با حقوق صاحبان سهام نشان می دهد.

‏2. **کیفیت دارایی**: کیفیت سبد وام بانک و احتمال زیان های اعتباری را ارزیابی می کند. معیارها عبارتند از:
‏ – نسبت وام های غیرجاری (NPL): درصد وام هایی را که در معرض خطر نکول قرار دارند اندازه گیری می کند.
‏ – تامین ضرر وام: منعکس کننده مبلغی است که برای پوشش زیان های احتمالی وام کنار گذاشته شده است.

‏3. **نقدینگی**: توانایی بانک در انجام تعهدات کوتاه مدت و تامین مالی عملیات خود را می سنجد. معیارهای کلیدی عبارتند از:
‏ – نسبت پوشش نقدینگی (LCR): نشان دهنده توانایی بانک در مقاومت در برابر اختلالات نقدینگی کوتاه مدت است.
‏ – نسبت تأمین مالی خالص (NSFR): ثبات نمایه تأمین مالی بانک را در یک افق زمانی طولانی تر ارزیابی می کند.

‏4. **کفایت سرمایه**: توانایی بانک در جذب زیان های غیرمنتظره را ارزیابی می کند. معیارهای کلیدی عبارتند از:
‏ – نسبت ردیف 1 سهام مشترک (CET1): سرمایه اصلی بانک را در رابطه با دارایی های موزون ریسک آن اندازه می گیرد.
‏ – نسبت سرمایه کل: کل سرمایه بانک را نسبت به دارایی های موزون ریسک آن نشان می دهد.

‏5. ** حاشیه سود خالص (NIM)**: این تفاوت بین درآمد سود ایجاد شده توسط بانک و میزان سود پرداختی به سپرده گذاران و سایر بستانکاران را اندازه گیری می کند.

‏6. **کارایی عملیاتی**: ساختار هزینه و اثربخشی عملیاتی بانک را ارزیابی می کند. معیارها عبارتند از:
‏ – نسبت هزینه به درآمد: منعکس کننده هزینه های عملیاتی بانک در رابطه با درآمد آن است.

‏7. **سنجه های رشد **: این شاخص ها گسترش بانک و نفوذ در بازار را ارزیابی می کنند. معیارهای کلیدی عبارتند از:
‏ – رشد وام: افزایش پرتفوی وام بانک را در طول زمان اندازه گیری می کند.
‏ – رشد سپرده: نشان دهنده رشد سپرده های مشتریان در اختیار بانک است.

‏8. **درآمد خالص و سود به ازای هر سهم (EPS)**: این معیارها معیار مستقیمی از سودآوری و درآمد بانک را در اختیار سهامداران عادی قرار می دهند.

‏9. **تطابق مقرراتی**: این پایبندی بانک به الزامات نظارتی و توانایی آن در مدیریت موثر ریسک های نظارتی را ارزیابی می کند.

‏10. **نتایج تست استرس**: این نتایج تاب آوری بانک را تحت سناریوهای اقتصادی نامطلوب ارزیابی می کند و بینش هایی را در مورد آسیب پذیری های بالقوه ارائه می دهد.

‏با تجزیه و تحلیل این عوامل و معیارها، ذینفعان می توانند درک جامعی از عملکرد مالی، مشخصات ریسک و ثبات کلی بانک به دست آورند. همچنین امکان مقایسه با معیارهای صنعت را فراهم می کند و تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری ها، مشارکت ها و ملاحظات نظارتی را تسهیل می کند.

پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مالی بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *