پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش هانگ(2005)

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش : خلق دانش فرآیند ایجاد بینش، ایده و تخصص جدید در یک سازمان یا یک جامعه است. این شامل تبدیل تجربیات، اطلاعات و داده های فردی به دانش با ارزشی است که می تواند برای هدایت نوآوری، حل مسئله و تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا یک نمای کلی از ایجاد دانش آورده شده است:

‏1. **دانش ضمنی و صریح**: خلق دانش هم دانش ضمنی که شخصی و تجربی است و هم دانش آشکار که مدون و مستند است را در بر می گیرد. دانش ضمنی اغلب شامل بینش، شهود و تخصص شخصی است، در حالی که دانش صریح شامل اطلاعات رسمی، داده ها و بهترین شیوه ها است.

‏2. **جامعه پذیری**: خلق دانش اغلب با اجتماعی شدن آغاز می شود، جایی که افراد با یکدیگر تعامل می کنند، تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و برای تبادل دانش ضمنی در گفتگو می شوند. این می تواند از طریق مکالمات غیررسمی، روابط مربیگری و فعالیت های مشترک که انتقال بینش ها و تخصص های شخصی را تسهیل می کند، رخ دهد.

‏3. **برونی سازی **: بیرونی سازی شامل بیان دانش ضمنی به اشکال صریح، مانند اسناد مکتوب، نمودارها، مدل ها، یا ارائه های چندرسانه ای است. این فرآیند به افراد اجازه می‌دهد تا تجربیات و بینش‌های شخصی خود را در قالبی بیان کنند که توسط دیگران به اشتراک گذاشته و درک شود.

‏4. **ترکیب**: ترکیب به فرآیند یکپارچه سازی و ترکیب دانش صریح موجود برای ایجاد بینش یا راه حل های جدید اشاره دارد. این شامل سازماندهی مجدد اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، و اتصال قطعات ناهمگون دانش برای ایجاد دیدگاه ها یا رویکردهای نوآورانه است.

‏5. **درونی سازی **: درونی سازی زمانی اتفاق می افتد که افراد دانش جدید را جذب کرده و در تجارب شخصی، مهارت ها و مدل های ذهنی خود به کار گیرند. این فرآیند شامل یادگیری از منابع خارجی، تأمل در دانش کسب شده و ادغام آن در چارچوب شناختی خود است.

‏6. **خلاقیت و نوآوری**: خلق دانش ارتباط تنگاتنگی با خلاقیت و نوآوری دارد، زیرا شامل تولید ایده ها، راه حل ها یا محصولات جدید بر اساس ترکیب دانش موجود و اکتشاف امکانات جدید است.

‏7. **فرآیندهای یادگیری**: خلق دانش با فرآیندهای یادگیری در هم تنیده است، زیرا افراد برای تولید دانش جدید درگیر حس سازی، آزمایش و تأمل می شوند. این شامل یک چرخه مداوم از اکتشاف، کشف و انطباق بر اساس بازخورد و تجربه است.

‏8. **زمینه سازمانی**: ایجاد دانش تحت تأثیر بافت سازمانی از جمله فرهنگ، حمایت رهبری، مکانیسم های همکاری و در دسترس بودن منابعی است که تولید دانش جدید را تشویق و تسهیل می کند.

‏9. **فناوری اطلاعات**: فناوری اطلاعات با ارائه ابزارهایی برای ارتباط، همکاری، تجزیه و تحلیل داده ها و به اشتراک گذاری اطلاعات، نقش مهمی در ایجاد دانش ایفا می کند. پلتفرم های دیجیتال، سیستم های مدیریت دانش و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها می توانند از فرآیندهای ایجاد دانش در سازمان ها پشتیبانی کنند.

‏10. **اکوسیستم های نوآوری**: ایجاد دانش فراتر از سازمان های منفرد گسترش می یابد و اکوسیستم های نوآوری گسترده تری را در بر می گیرد که شامل مشارکت ها، شبکه ها و جوامع مشارکتی است که در آن دیدگاه ها و تخصص های متنوع به تولید دانش جدید کمک می کند.

‏با درک پویایی خلق دانش و ایجاد محیطی مساعد برای به اشتراک گذاری، یادگیری و نوآوری، سازمان ها می توانند از قدرت دانش برای هدایت بهبود مستمر، سازگاری و مزیت رقابتی در چشم انداز جهانی به سرعت در حال تحول استفاده کنند.

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *