پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش (فاون چانگ و ین جانگ؛2011)

پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش

پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش (فاون چانگ و ین جانگ؛2011) : اقدامات مدیریت دانش مجموعه ای از استراتژی ها، فرآیندها و ابزارهایی را در بر می گیرد که برای جذب، سازماندهی، اشتراک گذاری و به کارگیری دانش و تخصص جمعی در یک سازمان طراحی شده اند. این اقدامات برای تقویت نوآوری، بهبود تصمیم گیری، افزایش کارایی عملیاتی و حفظ مزیت رقابتی ضروری است. در اینجا یک مرور کلی از اقدامات مدیریت دانش ارائه شده است:

‏1. نقشه برداری دانش و مستندسازی:
‏ – سازمان ها تکنیک های نقشه برداری دانش را برای شناسایی و مستندسازی دانش ضمنی و صریح که توسط کارکنان، تیم ها و بخش ها نگهداری می شود، اجرا می کنند. این شامل ایجاد مخازن دانش، پایگاه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های مستندسازی برای فهرست‌نویسی تخصص، بهترین شیوه‌ها و درس‌های آموخته شده است.

‏2. بسترهای به اشتراک گذاری دانش:
‏ – اقدامات مدیریت دانش شامل استقرار پلتفرم های دیجیتال، اینترانت ها و ابزارهای مشارکتی است که به اشتراک گذاری یکپارچه اطلاعات، بینش و تخصص در سراسر سازمان را تسهیل می کند. این پلتفرم‌ها ارتباطات باز، یادگیری همتا به همتا، و انتشار دارایی‌های ارزشمند دانش را تشویق می‌کنند.

‏3. جوامع عملی:
‏ – ایجاد جوامع عملی، کارکنان را با علایق یا تخصص حرفه‌ای مشترک قادر می‌سازد تا با یکدیگر همکاری کنند، دانش را تبادل کنند و چالش‌ها را به طور جمعی حل کنند. این جوامع فرهنگ اشتراک دانش، مربیگری و یادگیری مستمر را در سازمان پرورش می دهند.

‏4. برنامه های یادگیری و توسعه:
‏ – اقدامات مدیریت دانش شامل سرمایه گذاری در ابتکارات یادگیری و توسعه است که کارکنان را با مهارت ها، شایستگی ها و دانش مورد نیاز برای برتری در نقش خود مجهز می کند. این شامل برنامه های آموزشی رسمی، کارگاه ها، ماژول های آموزش الکترونیکی و فرصت های مربیگری می شود.

‏5. جذب و حفظ دانش:
‏ – سازمان ها اقداماتی را برای به دست آوردن دانش حیاتی از کارکنان بازنشسته، کارشناسان موضوع و پرسنل مجرب اجرا می کنند. این ممکن است شامل انجام مصاحبه های خروجی، ایجاد برنامه های انتقال دانش، و استفاده از فناوری برای جذب و حفظ دانش سازمانی باشد.

‏6. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر دانش:
‏ – پیاده‌سازی سیستم‌های پشتیبانی تصمیم که مخازن دانش و تجزیه و تحلیل داده‌ها را یکپارچه می‌کنند، کارکنان را قادر می‌سازد تا به اطلاعات و بینش‌های مرتبط برای تصمیم‌گیری آگاهانه دسترسی داشته باشند. این سیستم ها از دانش سازمانی برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری استفاده می کنند.

‏7. تضمین کیفیت دانش:
‏ – تدابیری برای اطمینان از صحت، مرتبط بودن و ارزآوری دارایی‌های دانش در سازمان اعمال می‌شود. این شامل بررسی های دوره ای، فرآیندهای اعتبار سنجی و پروتکل های تضمین کیفیت برای حفظ یکپارچگی دانش مشترک است.

‏8. مدیریت نوآوری:
‏ – اقدامات مدیریت دانش با ارائه مکانیسم‌هایی برای گرفتن و ارزیابی ایده‌های جدید، پرورش فرهنگ خلاقیت، و امکان همکاری متقابل برای تبدیل مفاهیم نوآورانه به نتایج ملموس، از نوآوری حمایت می‌کند.

‏9. معیارهای عملکرد و تجزیه و تحلیل:
‏ – سازمان ها از معیارهای عملکرد و تجزیه و تحلیل برای ارزیابی اثربخشی ابتکارات مدیریت دانش استفاده می کنند. این شامل ردیابی فعالیت‌های اشتراک‌گذاری دانش، اندازه‌گیری تأثیر استفاده از دانش بر نتایج کسب‌وکار، و شناسایی زمینه‌های بهبود است.

‏10. پشتیبانی و حمایت رهبری:
‏ – اقدامات مؤثر مدیریت دانش مستلزم حمایت و حمایت رهبری برای ترویج فرهنگی است که به اشتراک دانش ارزش می گذارد، تخصص را تشخیص می دهد و رفتارهای مشارکتی را تشویق می کند. رهبران نقش اساسی در حمایت از ابتکارات مدیریت دانش در سراسر سازمان دارند.

‏در نتیجه، اقدامات مدیریت دانش مجموعه ای جامع از استراتژی ها را در بر می گیرد که بر جذب، به اشتراک گذاری، حفظ و بهره برداری از دانش سازمانی متمرکز است. با اولویت بندی نقشه دانش، به اشتراک گذاری پلت فرم ها، جوامع عملی، برنامه های یادگیری، جذب دانش، سیستم های پشتیبانی تصمیم، تضمین کیفیت، مدیریت نوآوری، معیارهای عملکرد، و پشتیبانی رهبری، سازمان ها می توانند فرهنگ یادگیری مستمر و استفاده از دانش را برای ایجاد موفقیت پایدار پرورش دهند.

پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *