مقاله ترجمه شده سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای برای تعمیر و نگهداری عملکردمحور کلینیک ها

15,000 تومان

سال انتشار:2016

مجله:

تعداد صفحات انگلیسی:9

تعداد صفحات فارسی:32