مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

پرسشنامه مدیریت دانش نانکو

7,500 تومان
25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+