دانلود ترجمه مقاله بسته کامپیوتری چند معیاری برای شناسایی و تشخیص خطای مبدل برق – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

بسته ای در ماپل ساخته شده است که به کاربران کمک می کند تا خطا را در مبدل های برق شناسایی کند و تشخیص دهد. فعالیت های تعمیر و نگهداری برای اطمینان از اعتمادپذیری و گسترش طول عمر مفید هر کدام از تجهیزات صنعتی و همچنین کاهش بیشتر هزینه های مربوطه ضروری هستند. به خوبی مشخص است که راهبردهای سنتی عملیات نگهداری را اصولا می توان به سه دسته تقسیم کرد: • نگهداری اصلاحی: اقدامات و تعمیرات درست پس از خرابی تجهیزات انجام شوند