دانلود ترجمه مقاله اهمیت جنسیت بر حقوق مدیرعامل و مدیریت سود

25,000 تومان

یافته‌های ما راه‌ های مختلفی را برای بررسی سازمان‌ها و هیات‌های شرکت فراهم می‌کند. اول، در حالی که تساوی سهام ابزاری متداول برای پاداش مدیران ارشد برای عملکرد شرکت است، یافته های ما نشان می دهد که باید به سطوح ارائه شده در مجموعه جبران خسارت توجه کافی شود.