دانلود ترجمه مقاله پیشبرد نوآوری در بخش دولتی: همسو کردن اقدامات نوآورانه با اهداف سیاسی

23,000 تومان

 به تئوری مدیریت دولتی و تحقیقات تجربی صورت گرفته در مورد نوآوری بخش دولتی، با هدف ارائه چارچوبی برای مجموعه داده‌های ارزشمند میکرو (ریزمقیاس) جهت تحقیق و توسعه سیاست‌های دولتی حامی نوآوری در بخش دولتی می‌پردازیم. از سیاست‌های دولتی منطبق بر داده‌های جمع آوری شده از نظرسنجی در مورد نوآوری در بخش تجاری برای محک زدن رواج نوآوری و فعالیت‌های خلاقانه استفاده می‌شود.