دانلود ترجمه مقاله ارزشمند بودن یا نبودن سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند – الزویر ۲۰۱۹

21,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله ارزشمند بودن یا نبودن سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند – الزویر ۲۰۱۹”صنعت دریایی بازاری است که ویژگیهای بازاریابی کسب و کار به کسب و کار (تجارت به تجارت) به طور قابل توجهی مطرح شده است. علاوه براین، صنعت دریایی در فعالیتهای روزمره، از واسطه های زیادی استفاده می کند. Stopford (2009) ادعا کرد که حضور صنعت دریایی به توسعه و دستیابی به روابط کارآمد بستگی دارد. مطابق اصول بازاریابی رابطه مند، کارایی کانال توزیع به عنوان سیستم از لحاظ دستیابی به مزیت رقابتی بر رقبا، یک عامل حیاتی به حساب می آید (Morgan و Hunt، ۱۹۹۴).