دانلود ترجمه مقاله سازمان یک ” شکل از زندگی” است: شخصیت سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد ایمنی اپراتورهای قطارهای سریع السیر

18,000 تومان

تحقیقات قبلی بیان کردند که فعالیت هایی مثل بازخورد مشارکت – طراحی شغلی و کاری و تعیین هدف از شاخص های مهم برای ارتقای عقاید امنیتی اپراتور می باشند (نیونام و همکاران ۲۰۱۴-۲۰۱۷). نتایج این تحقیق بیان می کند که سازمان ها نه تنها باید متمرکز بر شخصیت سازمانی باشند، بلکه باید رضایت شغلی خود را هم ارتقا دهند.