دانلود ترجمه مقاله متعهدسازی مشتری و بازخوردها آنلاین – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

بازخوردهای آنلاین روز به روز تبدیل به منابع مهمی از اطلاعات خرید می شوند و تاثیری 20 تا 50 درصدی روی تصمیم گیری برای خرید آنلاین دارند . خریداران احتمالی غالبا بازخوردهای آنلاین که توسط خریدارن پیشین و استفاده کننده های محصول گذاشته شده است، را چک می کنند. این بازخوردها به آن ها نیم نگاهی از محصولی که می خواهند بخرند می دهد و از تجربه استفاده دیگر خریداران مطلع می شوند.