دانلود ترجمه مقاله استراتژی های بازاریابی دیجیتالی، بررسی آنلاین و عملکرد هتل – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

بازاریابی الکترونیک دهانی (eWOM) تمام اطلاعات غیررسمی به سمت مصرف کنندگان را از طریق تکنولوژی مبتنی بر اینترنت مربوط به استفاده و یا مشخصه های کالاها و خدمات خاص و یا فروشندگان آنها هدایت می کند (لیتوین و همکارانش، 2008). eWOM می تواند دارای فرم های زیادی باشد، یکی از مهم ترین آنها بررسی های آنلاین است. eWOM دارای تاثیر بسزایی بر نگرش ها و رفتار خریداران مصرف کننده و بر نتایج تبلیغاتی در طبقه بندی بسیاری از محصولات دارد از قبیل کتاب ها (چوالیر و مایزلین، 2006)، فیلم ها (دوئان و همکارانش، 2008 الف، لیو، 2006)…