دانلود ترجمه مقاله اختلاف ارزش ERP بین SME تولیدی و خدماتی در ایبری – الزویر ۲۰۱۷

15,000 تومان

در این مطالعه ما به بررسی عوامل تعیین‌کننده ارزش برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) پرداختیم. با اتکا بر تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)، ما یک مدل تحقیقاتی را برای ارزیابی ارزش ERP در سطح شرکت آزمودیم. این مدل با استفاده از نمونه از ۲۶۱ سازمان کوچک و متوسط (SME) منطقه ایبری از صنایع تولید و خدمات، آزموده شد. این مطالعه نشان داد که فراگشایی، همکاری و اندازه شرکت از عوامل مهم تعیین‌کننده برای ارزش ERP هستند، هرچند که فراگشایی اهمیت بیشتری برای صنایع خدماتی دارد. این مطالعه همچنین نشان داد هنگامی که کاربری ERP در کنار فاکتور های دیگر سیستم سازمانی قرار می‌گیرد مانند قابلیت‌های فراگشایی، اندازه شرکت و همکاری، کاربری ERP اثر خود را در توصیف ارزش ERP از دست می‌دهد.