دانلود ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

این مطالعه به بررسی نحوه ی نوآوری مدل تجاری در مراحل اولیه رشد استارت اپ های دیجیتال در مواجهه ی با پویایی های مختلف محیطی و نقش های متغیر استارت اپ بر حسب تعیین یا عدم تعیین پویایی می پردازد. ازین مهمتر، ما مطالعه چند موردی را برای بررسی ارتباط BMI با رویکردهای استارت اپ ناب و توسعه چابک و نحوه تاثیر پویایی محیطی و یا نقش استارت اپ بر این رابطه انجام دادیم.