دانلود ترجمه مقاله عدم موفقیت سازش پذیری انگیزشی در مزایده های ویکری – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

آزمایش های ما تاثیر دستکاری پیشنهاد بر خدمات مشتریان و عرضه کنندگان در بازارهای مختلف را نشان می دهد. اگرچه روش های پیشنهادی قیمت گذاری در ارائه انگیزه های کافی برای مشارکت کنندگان به منظور گزارش صادقانه QoS خود با شکست مواجه می شوند اما نتایج پیشنهاد می دهد که بهره نسبی خدمات یک مشارکت کننده به طور متوسط به ۸ درصد در بازار نمی رسد. این یافته شواهدی را برای کارآمدی روش های پیشنهادی قیمت گذاری در بازارهای دو طرفه ارائه می کند.