دانلود ترجمه مقاله دانلود مقاله ترجمه شده زیرساخت IOT برای سیستم های انتقال قدرت بی سیم – IEEE 2018

17,000 تومان

پس از انجام یک مرور کلی از شبکه ی IoT ، سیستم بیسیم انتقال قدرت ارائه شده است. این سیستم می تواند به عنوان یک مدل فضای حالت در نظر گرفته شود، به صورتی که سنسور ها به منظور به دست آوردن اطلاعات حالت، گسترش می یابند. پس از آن، یک زیر ساخت ارتباطی IoT نوآورانه برای نظارت و کنترل سیستم WPT پیشنهاد شد. با تکیه بر شبکه ی ارتباطی، فیلتر Kalman مبتنی بر تخمین حالت و کنترولر فیدبک بهینه توسعه یافتند.