دانلود ترجمه مقاله همتراز سازی طرح زنجیره تامین برای تقویت انعطاف‌پذیری – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

ما گذار بین ساختارهای زنجیره تامین مختلف را به عنوان راهی برای مقابله با اختلالات و در نتیجه توسعه فعالانه , توصیف می‌کنیم. در این مقاله , ما یک رویکرد مدیریت ریسک زنجیره تامین و حالت واکنشی از طریق استقرار را معرفی می‌کنیم.