دانلود ترجمه مقاله علم “حسابداری مدیریت” به عنوان یک منبع سیاسی برای توانمند سازی موسسات دولتی نهادینه شده– الزویر 2018

34,000 تومان

مسلما، روش ‌های مختلفی برای تعریف آنچه که یک “نهاد” را شکل می ‌دهد وجود دارد (به عنوان مثال، بارلی و تولبرت، 1997؛ اسکات، 1987). با این حال بیشتر این تعاریف به این معنی هستند که نهادها دارای ساختارهای اجتماعی مهمی هستند که اغلب به طور مسلم و عمیقا در محیطهای اجتماعی خاص مورد استفاده قرار می ‌گیرند (به عنوان مثال، بيرنز و اسکاپنس، 2000؛ ريبيرو و اسکاپنس، 2006). نهادها همچنین به طور منظم به عنوان نشان دادن پایداری و در نتیجه سطح بالایی از انعطاف پذیری و مقاومت در برابر تغییر نگریسته می ‌شوند (اسکات، 2001).