دانلود ترجمه مقاله ارزش هنر در بازاریابی: یک مدل مبتنی بر احساسات از نحوه تاثیر آثار هنری در تبلیغات، در جهت بهبود ارزیابی محصول– الزویر 2018

20,000 تومان

بسیاری از دیدگاه های نظری که منافع ابتکارات مبتنی بر هنر برای فرآیندهای کسب و کار و نتایج را توضیح می دهند، اخیرا در تحقیقات سازمانی و مدیریتی به کار گرفته شده اند (به عنوان مثال، Adler، 2006؛ Barry & Meauk، 2010؛ Meuvate & Barry، 2014a؛ Schiuma، 2011؛ Taylor و Ladkin، 2009) با این وجود، Meisiek و Barry (b 2014) به تازگی اظهار داشتند “این حوزه به شدت نیاز به تئوری سازی عمیق تر و با دقت بیشتر دارد که می تواند به کشف یافته های تجربی و هدایت تلاش های پژوهشی کمک کند” (ص 83). با توجه به این هدف، این مطالعه به مسئله تحقیقاتی مربوط می شود که چگونه بازاریابان می توانند از هنر جهت ایجاد ارزش برای شرکت ها و مشتریان خود استفاده کنند.