دانلود ترجمه مقاله سیستم بلاک چین مراقبت های بهداشتی به وسیله قرارداد هوشمند – اسپرینگر ۲۰۱۸

17,000 تومان

درجهت مشخص کردن نگرانی های امنیتی درباره ی انتقال و ورود تراکنش های داده ها در یک سیستم مراقبت های پزشکی IoT، ما برای اجرای آنالیز و ورود تراکنش های ابرداده به موقع(بی درنگ)، برای حسگرهای پزشکی در یک WBAN، به کارگیری قراردادهای هوشمند برپایه ی زنجیره ی بلوکی را، پیشنهاد می دهیم.

سیستم ما یک زنجیره بلوکی مدیریت شده به صورت مشارکتی مجاز، را برای اجرای (execute) قراردادهای هوشمند که اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزار مراقبت پزشکی IoT یک بیمار برپایه ی مقادیر آستانه ای مختص به هر شخص(سفارشی)، را ارزیابی می کنند، به کار می گیرد. قراردادهای هوشمند، به همان خوبی که جزئیات مربوط به تراکنش روی زنجیره بلوکی را برای تأیید EHRs، ثبت می کند در صورت نیاز، هشدارها برای بیمار و ارائه دهندگان مراقبت های پزشکی فعال می کند. به عنوان اثبات مفهوم، ما قراردادهای هوشمند را، به زبان Solidity رمزنگاری(کدنویسی) کردیم، تا جریان داده ها در سیستم را به نمایش بکشیم.