دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت خدمات در خرید گروهی مبتنی بر فیس بوک – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

بازاریابی مشتری محور، درترکیب با نوآوری خدمات بواسطه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) گرداننده ی دگرگونی مدل تجارت الکترونیک شده است. رفتار خرید آنلاین بتدریج از مدل خرید آنلاین محصولات به مدل خرید گروهی تکامل یافته است، و بطورنزدیکتری با توسعه ی ویچت به خرید گروهی روی فیس بوک و شکل گیری باصطلاح تجارت الکترونیک اجتماعی دنبال شد (Wang و Hsieh، 2017)…