پرسشنامه بازاریابی سبز

7,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر:دارد

تعریف عملیاتی: دارد

مولفه:3

سوالات:21

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد

روایی  پرسشنامه: دارد

 پایایی پرسشنامه:دارد

منبع: دارد

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+