دانلود ترجمه مقاله امواج التراسونیک هدایت شده برای تشخیص واکنش در میله ها به طور جزئی تعبیه شده است – الزویر ۲۰۱۸

40,000 تومان

 موج های هدایت شده تحریک می شوند و در انتهای آزاد میله با استفاده از محرک های پیه زو اندازه گرفته می شود. بازتاب های مشخصه در سیگنال های ثبت شده برای لنگرهای دارای سه محل جداشدگی و پنج طول جداشدگی شناسایی می شوند. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند به رغم این ضخامت کم جداشدگی (60 میکرومتر)، استفاده از موج های هدایت شده روش کارآمدی برای ردیابی جداشدگی چسبی در مرحله های اول است.