دانلود ترجمه مقاله تخمین اندازه نقص بلبرینگ غلتشی – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

نتایج این مقاله مدل جدیدی برای برآورد اندازه عیب یاتاقان غلتکی برروی کاسه بیرونی پیشنهاد می کند. در این مدل، نقطه ورود هنگام رسیدن مرکز ساچمه به لبه ورود طبق انحراف کاسه- ساچمه براساس قضیه تماس هرتزین و رابطه شکل هندسی کاسه- ساچمه محاسبه می شود. از زمان ورود تا پیک (A تا B) و زمان پیک تا ضربه (B تا C) برای برآورد اندازه عیب استفاده می شود.