دانلود ترجمه مقاله اثر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چالاکی – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

این مقاله، تحقیقات تجربی در مورد خطر زنجیره تأمین و یکپارچگی زنجیره تأمین را به چندین روش مهم گسترش می دهد (Ho et al., 2015). اولاً، این مقاله از DCV استفاده می کند تا استدلال کند که خطر زنجیره تأمین شرکت ها را تشویق می کند تا یکپارچگی خود را با تأمین کنندگان اصلی، عملکرد داخلی و مشتریان افزایش دهند. بررسی تجربی، حمایت جدی برای رابطه بین خزر زنجیره تأمین شرکت و یکپارچگی تأمین کننده و مشتری را ارایه می دهد، هر چند که کمبود شواهد برای تأثیر خطر زنجیره تأمین شرکت بر یکپارچگی داخلی وجود دارد.