دانلود ترجمه مقاله تخریب آزمایشی کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید/منیزیم به عنوان یک ماده تقویت کننده استخوان در حضور ایمپلنت های دندان تیتانیوم و PEEK – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

این اختلاف چشم گیر به مرور از بین رفت در جایی که هیدروژن آزاد شده در روز سی ام بیشترین بود و مقدارآن برای گروه ترکیبی با ایمپلنت های تیتانیومی ۳.۵ میلی لیتر/سانتی متر مربع و و ۳.۲ برای گروهی که با ایپلمت های PEEK بودند، بود. اهمیت با توجه به شباهت مقدار تجزیه که وابسته به هیدروژن آزاد شده از این دو گروه ایمپلنت های مواد است بر هم چیده شدن کامپوزیت PLA/30Mg نه فقط با ایمپلنت های موادی با فلز آزاد جدید مثل PEEK بلکه با ایمپلنت های مرسوم تیتانیومی هم امکان پذیر نیست.