دانلود ترجمه مقاله آیا اهداف ابزاري احساسات حسادت در فیس بوک و شادی یا رفاه ذهنی را دنبال مي کنند؟ – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

سايت هاي شبکه های اجتماعی (SNS) چگوني اتصال ما به یکدیگر را تغییر شکل داده و وعده اوليه برای نزديکتر کردن مردم به يکديگر دارای وضعیت معکوسی است که به تبديل حوزه هاي عمومي به حباب های فیلتر شده (بوزداگ و ون دن هوون،2015; ديفرانزو و گلوريا-گاريکا،2017) و انزوای افزایش یافته منجر شد همانطور که ما با افراد هم عقيده مان ارتباط برقرار می کنیم و از افرادی که با ما متفاوت فکر می کنند دور مي شويم (ترکل، 2011).