دانلود ترجمه مقاله حسابداری مدیریت و تناقض آژانس تعبیه شده – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

اکنون ما در مورد سه مقاله ای بحث می کنیم که در این موضوع خاص وجود دارند. هر یک از این سه مقاله جنبه های متفاوتی از MA و پارادوکس آژانس نهادینه شده را بررسی می کنند. مقاله ی اول بر اساس مطالعه ی میدانیِ روش های بودجه بندی بخش عمومی در بریتانیا می باشد. به دنبال آن، تغییرات اساسی در تامین بودجه ی دولت محلی توسط دولت مرکزی، آهرنز و فری (۲۰۱۶) نشان دادند که چگونه شورای شهر نیوکاسل (NCC) نه تنها در برابر این تغییرات سریع مقاومت کرده…