دانلود ترجمه مقاله مدیریت روابط بازیکن برای ارتقاء وفاداری بازیکن آنلاین: دیدگاه های نظریه سرمایه اجتماعی و نظریه ادراک خویشتن – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

ارزش جهانی بازار بازی آنلاین جهانی به مبلغ 101.1 میلیارد دلار در سال 2016 (NewZoo, 2017a) شاهدی بر محبوبیت مستمر بازی های آنلاین است. بازی آنلاین، دیابلو III، به رکورد فروش 3.5 میلیون کپی در روز اول انتشار رسید (Statista, 2017) و، با تداوم پیش بینی های رو به بالا برای محبوبیت جهانی بازی-های آنلاین (NewZoo, 2017a)، تحقیقات بیشتر برای این رسانه لازم است. تعداد فراهم کنندگان بازی به شدت افزایش یافته است. برای مثال، در بریتانیا این عدد تا 22% سالانه افزایش یافت و به بیش از 2100 شرکت تولید بازی رسید (UKie, 2017). 25 شرکت برتر تولید بازی تغییرات سریع افزایش درآمد سالانه (یعنی از بدترین افت 27% به بهترین اوج 57%) در یک سال، یعنی از 2015 تا 2016 داشته اند (NewZoo, 2017b).