دانلود ترجمه مقاله تاثیر کنترل فشار خون زود هنگام و فوری در مدیریت فشار خون بالا – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

شروع زودهنگام درمان ضد فشار خون با یک کنترل موثرتر و پایدارتر BP همراه است و ممکن است اثر قرار گرفتن در معرض خطر CV را کاهش دهد. علاوه بر این، دستیابی سریع به کنترل BP منجر به مزایای CV بزرگتر می شود. به این منظور، ترکیبات مؤثرتر در همان دسته، و حتی بیشتر، استفاده زودهنگام از درمان ترکیبی ثابت، به ویژه در یک قرص، می تواند برای رسیدن به هدف ترجیح داده شود. مطالعات آینده نگر بیشتر در این زمینه مورد نیاز است و دستورالعمل های بین المللی باید به این مسئله توجه کنند.